Teknologi

Din M&A Spesialist innen Teknologibransjen

Teknologibransjen er en av de mest dynamiske bransjene med et bredt spekter av selskaper. Fra avansert patentert nisjeteknologi innen programvare, til spesialiserte og standardiserte tjenester innen drift og infrastruktur.

Vi har omfattende erfaring og betydelig ekspertise innen kjøp og salg av teknologiselskaper. Med vårt solide nettverk av nordiske og internasjonale finansielle og industrielle kjøpere, er vi kjent for våre vellykkede transaksjoner, der vår suksess gjenspeiles i våre kunders.

I denne bransjen, hvor utviklingen går fort, er hele tiden vårt fokus på å skape betydelig strategisk verdi, samtidig som vi støtter våre kunder med å oppnå sine langsiktige forretningsmål.

Nordic Tech M&A Outlook Kvartalsrapport
 • "Braathe har gjennom sitt langvarige og konstruktive samarbeid med Stratema gjennomført en rekke oppkjøp, som alle har vært vellykkede og velorganiserte fra både kjøpers og selgers perspektiv. Braathe sitter også igjen med et positivt inntrykk etter oppkjøp der Stratema har representert selger. Stratema har vært en viktig støttespiller i realiseringen av høy vekst gjennom egenkapitalfinansierte oppkjøp – med en svært tilfredsstillende effekt på selskapets verdsettelse."

  Tron BraatheAdm. direktør - Braathe
 • "Stratema er en av våre mest verdsatte finansielle rådgivere på kjøpsiden. Stratemas teknologi team var en integrert hjelp til å forstå det nordiske IT-tjenestemarkedet. Med en alltid nøyaktig målscreening posisjonerte de Cloudflight foran toppkandidatene i M&A-prosesser. Kombinasjonen av sektorkompetanse og M&A-kunnskap er unik og vi kan varmt anbefale å jobbe med teamet."

  Markus HelmleLeder for M&A - Cloudflight
 • "Når behovet for en partner som kunne hjelpe oss å ta det neste steget og fullt ut realisere vårt potensial meldte seg, falt valget på Stratema. De hadde en pragmatisk og skreddersydd tilnærming til M&A-prosessen, med unik innsikt og erfaring fra SaaS-markedet. Gjennom hele prosessen følte vi oss godt ivaretatt, med Stratema som en avgjørende katalysator for å finne en partner som dekket alle våre behov. Vi kunne ikke vært mer fornøyd med resultatet og vi vil takke Stratema for deres samarbeid."

  Mats Danielsen Administrerende direktør - Liquid Barcodes
 • "Da markedet viste stor interesse for Intershare, engasjerte vi Stratema som vår rådgiver. Stratema gjorde et grundig forarbeid og utarbeidet et omfattende prospekt som genererte meget god respons fra relevante kjøpere. Til tross for utfordrende forhold i tech-markedet, lyktes Stratema med å forhandle frem en avtale med en ny eier som harmoniserer godt med Intershare sin profil og visjoner. Avtalen overgikk også våre forventninger til pris, og vi er svært fornøyde med det oppnådde resultatet."

  Roy StøylenTidligere styreleder og gründer i Intershare AS
 • "Med Stratema som partner har Vitec i lang tid og med stor suksess utviklet og profesjonalisert vår oppkjøpsprosess, noe som også settes pris på av målselskapene."

  Olle BackmanCEO - Vitec Software Group
 • "Nextron har opplevd Stratema som svært kunnskapsrike og entusiastiske, og vi er meget fornøyde med rådgivningen og gjennomføringen av salgsprosessen."

  Geir ElstadAdm. direktør - Nextron AS

Utvalgte Transaksjoner

Se alle

Utvalgte Transaksjoner

MyKid solgt til Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Se alle transaksjoner

Våre Fokusnisjer

  Support Service

  Programvare spiller en betydelig rolle i utviklingen av forretningspraksiser og bidrar til å forme industrier på global basis.

  Skiftet fra lagring og presentasjon av data til analyse og bruk for å effektivisere daglige arbeidsoppgaver har medført en spennende fremvekst av konsulentselskaper som bistår kunders hverdag gjennom analyser, robotisering og digitalisering av arbeidsprosesser.

  Spesialiseringen av de ulike konsulentnisjene har medført en fremvekst av spesialister innen små nisjer eller rettet mot små vertikaler for å differensiere tjenestene fra de store konsulenthusene.

  SaaS & Software

  En stadig økende andel av nordiske selskaper har de siste årene i økende grad fokusert på tjenestegjøring av egne leveranser. Dette gjøres for å omforme inntektsstrukturer og bevege seg mot en mer «As-A-Service»-orientert tilnærming.

  De nordiske programvareselskapene skiller seg ofte ut med sin spennende teknologiske tilnærming. Dette skyldes ofte deres høye grad av skalérbarhet og omfattende løsninger som de leverer til kundene sine. Suksessen for disse aktørene avhenger ofte av evnen til å finne riktige samarbeidspartnere som kan bidra til å skalere salget av produktene deres.

  IT & Cloud Services

  Digitaliseringen av samfunnet har de siste årene skutt fart, og stadig mer av vår infrastruktur er flyttet til «skyen». Dette åpner både spennende nye produktmuligheter som skalerer svært bra.

  Markedet innen IT & Cloud services har opplevd en kraftig konsolidering og skillet mellom omsetning og tjenestetilbudet er økende. Suksessen for perioden fremover ligger i stor grad i å kunne øke andelen av omsetning hos kunden gjennom nye tjenester.

  Security & Infrastructure

  I takt med økt digitalisering i samfunnet som helhet, og økt migrering av tjenester som er tilbudt via partnere øker kompleksiteten og risikoen for at systemene kan ha sikkerhetsutfordringer i sin fysiske eller digitale infrastruktur.

  Sikkerhet har fått en kraftig økt attraktivitet etter flere synlige sikkerhetsbrudd den siste tiden, og synliggjør hvorfor gode systemer og opplæring er sentralt for å redusere risikoen. Stratema har bistått flere selskaper som spesialiserer seg på dette med å finne gode partnere for videre vekst.

  E-commerce & Digital Solutions

  Veksten av internett og bruk av mobiltelefon fortsetter å være en stor del av vår hverdag. vi kjøper og selger online, og det stilles stadig større krav til digitale løsninger og verktøy for å forbedre forretningsprosesser og ytelse i den digitale sfæren.

  Veien fra ide, via strategi og implementering til salg er i dag tett knyttet sammen med felles planer og evnen til å få frem budskapet til sluttbrukerne. I dette ligger system- og virksomhetsarkitektur tett linket mot digitale kommunikasjonsstrategier og salgsflater.

  Inkubasjonstiden fra ide til produkt kan ofte være svært kort gjort på et riktig vis. Kommunikasjon og strategi integreres i større grad i daglig virke og blir et viktig verktøy for å oppnå en riktig markedsposisjon og kommunisere selskapets / produktets «røde tråd» overfor sluttbrukerne. I dette stilles høyere krav til aktørene som skal bistå selskaper for å realisere en presis posisjon som foretrukket leverandør.

Team