Om oss

M&A Bransjeeksperter

Stratema leverer strategisk rådgivningstjenester ved kjøp, salg og fusjonering av virksomheter. Vi har spesialisert oss på bransjene bygg og teknologi, der våre team har solid erfaring og spesialkompetanse.

Fra våre kontorer i Stockholm og Oslo jobber vi på tvers av landegrensene for nordiske og internasjonale kunder. Våre kunder er små- og mellomstore selskaper, inkludert familieselskaper, entreprenører, børsnoterte foretak og private equity-investorer.

Vi bistår med transaksjoner på både selger-og kjøpersiden. Vår tilnærming fokuserer på å skape betydelige strategiske verdier, samtidig som vi støtter våre klienter med å realisere deres ambisjoner og langsiktige forretningsmål over tid.

Våre TjenesterGreat Deals Team
0 +

Great Deals

0

Stolte ansatte

0

Etablert

A Great Deal

Vi ser på hver transaksjon og de involverte personene som unike, med sine helt egne forutsetninger. Vår tilnærming er personlig og helhetlig, med et betydelig fokus på å sikre kompatibilitet og et harmonisk samspill mellom begge parter.

Vi har inngående forståelse for driverne i markedet og hvordan selskaper som slår seg sammen kan styrke sin konkurransekraft. I hver transaksjon møtes ulike kulturer og tilnærminger. Gjennom nøyaktig selskapsanalyse, omfattende erfaring og dyp innsikt, identifiserer vi selskapene som har mest å vinne på transaksjonen, og som deler en felles visjon for fremtiden. På den måten skaper vi muligheter som legger grunnlag for fremtidig suksess for alle parter involvert.

For oss representerer dette A Great Deal.

Våre Kjerneverdier

  Tillit og Integritet

  Hos Stratema er ikke tillit bare en verdi; det er grunnlaget for alt vi gjør. Hvert råd, hver transaksjon og hver interaksjon vi er en del av, utføres med integritet og i samsvar med våre høye etiske standarder og god forretningsskikk.

  Vi tar oss tid til å bli kjent med kundene våre og deres langsiktige ambisjoner og mål. Dette skaper tillit og gjensidig forståelse. Slik kan vi gi kundene våre skreddersydde løsninger og et nytt perspektiv, ikke bare i forbindelse med en spesifikk transaksjon, men også med tanke på deres langsiktige suksess.

  Empati

  Empati ligger i hjertet av hvem vi er. Det er ikke bare en verdi; det er vår retningslinje i alt vi gjør. Vi glemmer aldri at bak hver bedrift og virksomhet er det mennesker som blir påvirket av våre handlinger. Vi jobber alltid ut fra de gitte forutsetningene med å finne de beste løsningene som er bærekraftige og legger til rette for A Great Deal for alle parter involvert.

  Innovasjon

  Innovasjon er vår drivkraft. Vi omfavner en proaktiv tilnærming og er ikke redd for å utforske nye ideer. Gjennom å fremme en kultur der samarbeid og innovasjon dyrkes, holder vi oss konstant i forkant av nye trender og teknologier. Det handler om å være tilpasningsdyktig, fleksibel og løsningsorientert.

  Å være innovative er ikke bare et mål for oss; det er innprentet i vår DNA. Det hjelper oss til å omforme utfordringer til muligheter, og til å ligge i forkant i en stadig endrende verden.

Bærekraft - En viktig del av vår hverdag

Langsiktig lønnsomhet forutsetter bærekraft – og bærekraft begynner med å ta hensyn til menneskene og miljøet rundt oss.

Stratema støtter FNs bærekraftsmål, og fokuserer på følgende mål i den daglige driften:

Vi sikrer at våre ansatte har likt ansvar og like lederskapsmuligheter på alle beslutningsnivåer, uansett kjønn. Vi fremmer en team-basert prsetasjonskultur med et omsorgsfullt og inkluderende arbeidsmiljø uten diskriminering.

Vi mener at likestilling mellom kjønnene er viktig, ikke bare for vår virksomhets suksess, men også fordi dette fremmer verdens generelle økonomiske utvikling. Gjennom å fremme likestilling, legger vi til rette for å tiltrekke oss talenter samtidig som det bidrar til å beholde ansatte.

I Stratema har vi et trygt arbeidsmiljø som legger til rette for personlig utvikling og en balanse mellom jobb og fritid. Å bli sertifisert som A Great Place to Work for andre år på rad er et tydelig bevis på Stratemas vektlegging av et godt arbeidsmiljø.

Stratema støtter entreprenørskap, innovasjon og vekst i små og mellomstore bedrifter, ved å bistå dem med strategisk rådgivning og transaksjoner som gjør dem rustet for fremtiden.

Stratema bidrar til en bærekraftig fremtid for våre kunder ved å legge til rette for tilgang til kreditt og andre finansielle tjenester, samt integrering av verdikjeder og utvidet markedstilgang.

Våre M&A-aktiviteter legger vi til rette for bærekraftig vekst og kunnskapsbygging. Fusjonene og oppkjøpene bidrar til å profesjonalisere bransjen og fremmer en positiv sirkel av vedvarende utvikling og innovasjon.

Karriere

Se hvilke karrieremuligheter som finnes i Stratema og hvordan det er å jobbe med oss

Se mer på vår karriereside
Vis i kart
Vis i kart