Tjenester

Bygg & Anlegg og Teknologi
- Bransjene vi kjenner best

Stratema er din ideelle samarbeidspartner når det gjelder å håndtere kompleksitetene ved kjøp, salg og fusjonering av virksomheter innenfor bygg & anlegg og teknologibransjen.

Gjennom vår industrielle tilnærming, dype bransjekunnskap og omfattende erfaring, leverer vi skreddersydde løsninger som sørger for at du oppnår de beste vilkårene. Vi legger grunnlaget for videre vekst, og legger til rette for muligheter som støtter opp under virksomhetens langsiktige forretningsmål.

 

  Kjøp av virksomhet

  Stratema har lang erfaring med kjøpsprosesser for børsnoterte aktører og selskaper som er eid av investeringsselskaper, som for eks. Private Equity.

  Vårt solide nettverk og bransjekunnskap gir oss dyp innsikt i bransjene vi operer i. I flere tilfeller har vi allerede etablert dialog med aktuelle oppkjøpskandidater, og kjenner deres eiere, virksomhet og planer fremover. Vi overlater ingen ting til tilfeldighetene, og velger nøye ut de de selskapene som passer best sammen med våre oppdragsgivere, og som bidrar til å realisere deres visjoner og målsettinger.

  Vi jobber i team og veileder våre klienter gjennom hele prosessen – fra strategisk presentasjon overfor aktuelle oppkjøpskandidater, til utforming av indikative tilbud i tråd med vår kunnskap om markedsprisingen og med en transaksjonsstruktur som er tilpasset den aktuelle oppkjøpskandidaten og vår oppdragsgiver. Videre forhandler vi intensjonsavtaler, og organiserer felles forretningsplanlegging som en integrert del av due diligence-prosessen. Vi koordinerer aktiviteter mellom de ulike aktørene som bistår inn i prosessen, inkludert forhandling av endelige bindende avtaler og gjennomføring av transaksjon i samarbeid med juridiske rådgivere.

  Salg av virksomhet

  Stratema har bistått mange eiere med å selge sine selskaper. Når tiden er inne for å skille seg av med en forretningsenhet, eller når du ser etter en partner for å videreutvikle selskapet, vil våre rådgivningstjenester for selgersiden bidra til å sikre optimale resultater.

  Vi veileder gjennom hele prosessen fra å klargjøre virksomheten for salg, til å finne den rette partneren og fremforhandle gunstige vilkår, med et klart fokus på verdiskaping og realisering.

  Finansiering

  I tillegg til vår M&A-ekspertise tilbyr Stratema delfinansieringsløsninger for å sikre at transaksjonene ikke bare er strategisk velfunderte, men også finansielt optimaliserte.

  Vårt team samarbeider med et nettverk av velrennomerte finansinstitusjoner for å strukturere transaksjoner som samsvarer med forretningsmål, og som gir tilgang på kapitalen som trengs for å realisere selskapets vekstambisjoner.

  Stratema har også erfaring med finansiering av Management Buy-Outs (MBO), der ledergruppen ønsker å ta opp lån for selv å kjøpe virksomheten de leder.

Våre Fokusbransjer

Våre siste transaksjoner

Se alle

Våre siste transaksjoner

Corteco kjøper Viking Entreprenør

25.06.24 | 

Bygg & Anlegg

MyKid solgt til Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Se alle transaksjoner
 • "Stratema er en av våre mest verdsatte finansielle rådgivere på kjøpsiden. Stratemas teknologi team var en integrert hjelp til å forstå det nordiske IT-tjenestemarkedet. Med en alltid nøyaktig målscreening posisjonerte de Cloudflight foran toppkandidatene i M&A-prosesser. Kombinasjonen av sektorkompetanse og M&A-kunnskap er unik og vi kan varmt anbefale å jobbe med teamet."

  Markus HelmleLeder for M&A - Cloudflight
 • "Startema har vist seg å være svært effektiv i å bruke sin markedsinnsikt til å generere attraktive oppkjøpsmuligheter for Corteco. Som en engasjert transaksjonsrådgiver har Stratema vært sentral i å hjelpe Corteco med å etablere seg i det norske markedet. Vi ser frem til å fortsette vår reise sammen og neste kapittel med å styrke vår markedsposisjon i Norge ytterligere."

  Vilhelm Stern Sjef for M&A Corteco AB
 • "Credo Partners har gjennom et langt samarbeid med totalt ni transaksjoner, lært Stratema å kjenne som en idégenerator og M&A rådgiver med et genuint engasjement for selskapene de samarbeider med."

  Victor EvensenPartner - Credo Partners
 • "Stratema har bidratt med unik bransjekunnskap og vist en sterk gjennomføringsevne. Samarbeidet har gjort det mulig for oss å gjennomføre større oppkjøpsprosesser, samtidig som vi kan fokusere på driften av selskapet."

  Bjørn Sund Adm. direktør - ÅF Norge AS
 • "Braathe har gjennom sitt langvarige og konstruktive samarbeid med Stratema gjennomført en rekke oppkjøp, som alle har vært vellykkede og velorganiserte fra både kjøpers og selgers perspektiv. Braathe sitter også igjen med et positivt inntrykk etter oppkjøp der Stratema har representert selger. Stratema har vært en viktig støttespiller i realiseringen av høy vekst gjennom egenkapitalfinansierte oppkjøp – med en svært tilfredsstillende effekt på selskapets verdsettelse."

  Tron BraatheAdm. direktør - Braathe
 • "Når behovet for en partner som kunne hjelpe oss å ta det neste steget og fullt ut realisere vårt potensial meldte seg, falt valget på Stratema. De hadde en pragmatisk og skreddersydd tilnærming til M&A-prosessen, med unik innsikt og erfaring fra SaaS-markedet. Gjennom hele prosessen følte vi oss godt ivaretatt, med Stratema som en avgjørende katalysator for å finne en partner som dekket alle våre behov. Vi kunne ikke vært mer fornøyd med resultatet og vi vil takke Stratema for deres samarbeid."

  Mats Danielsen Administrerende direktør - Liquid Barcodes
 • "Nextron har opplevd Stratema som svært kunnskapsrike og entusiastiske, og vi er meget fornøyde med rådgivningen og gjennomføringen av salgsprosessen."

  Geir ElstadAdm. direktør - Nextron AS
 • "Transtema verdsetter samarbeidet med Stratema høyt! Vår produktive og proaktive dialog har åpnet mange dører for oss i Norge. Vi ser frem til det neste kapittelet i vår vellykkede, langsiktige relasjon når Transtema fortsetter å vokse i det nordiske markedet."

  Henning SvederAdm. direktør - Transtema

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe deg med?

Kontakt oss i dag