Din M&A Specialist innen Teknologibransjen

 
Teknologibransjen er en av de mest dynamiske bransjene med et bredt spekter av selskaper. Fra avansert patentert nisjeteknologi innen programvare, til spesialiserte og standardiserte tjenester innen drift og infrastruktur.

Vi har omfattende erfaring og betydelig ekspertise innen kjøp og salg av teknologiselskaper. Med vårt solide nettverk av nordiske og internasjonale finansielle og industrielle kjøpere, er vi kjent for våre vellykkede transaksjoner, der vår suksess gjenspeiles i våre kunders.

I denne bransjen, hvor utviklingen går fort, er hele tiden vårt fokus på å skape betydelig strategisk verdi, samtidig som vi støtter våre kunder med å oppnå sine langsiktige forretningsmål.

 

Våre Fokusnisjer

Support Service
Skiftet fra lagring og presentasjon av data til analyse og bruk for å effektivisere daglige arbeidsoppgaver har medført en spennende fremvekst av konsulentselskaper som bistår kunders hverdag gjennom analyser, robotisering og digitalisering av arbeidsprosesser. Spesialiseringen av de ulike konsulentnisjene har medført en fremvekst av spesialister innen små nisjer eller rettet mot små vertikaler for å differensiere tjenestene fra de store konsulenthusene.

 

SaaS & Software
En stadig økende andel av nordiske selskaper har de siste årene gjort mye rundt tjenestefiseringen av egne leveranser for å se mer på inntektssammensetningen for å gå mer i retning av «As-A-Service». Nordiske softwares har ofte en svært spennende teknologisk tilnærming siden de ofte er veldig skalerbare og fulldekkende for sine kunder. Ofte ligger suksessen for disse aktørene i å finn en riktig partner som kan bidra til å skalere salget til produktet.

 

IT & Cloud Services
Digitaliseringen av samfunnet har de siste årene skutt fart, og stadig mer av vår infrastruktur er flyttet til «skyen». Dette åpner både spennende nye produktmuligheter som skalerer svært bra. Markedet innen IT & Cloud services har opplevd en kraftig konsolidering og skillet mellom omsetning og tjenestetilbudet er økende. Suksessen for perioden fremover ligger i stor grad i å kunne øke andelen av omsetning hos kunden gjennom nye tjenester.

 

Security & Infrastructure
I takt med økt digitalisering i samfunnet som helhet, og økt migrering av tjenester som er tilbudt via partnere øker kompleksiteten og risikoen for at systemene kan ha sikkerhetsutfordringer i sin fysiske eller digitale infrastruktur. Sikkerhet har fått en kraftig økt attraktivitet etter flere synlige sikkerhetsbrudd den siste tiden, og synliggjør hvorfor gode systemer og opplæring er sentralt for å redusere risikoen. Stratema har bistått flere selskaper som spesialiserer seg på dette med å finne gode partnere for videre veks

 

E-commerce & Digital Solutions
Veien fra ide, via strategi og implementering til salg er i dag tett knyttet sammen med felles planer og evnen til å få frem budskapet til sluttbrukerne. I dette ligger system- og virksomhetsarkitektur tett linket mot digitale kommunikasjonsstrategier og salgsflater. Inkubasjonstiden fra ide til produkt kan ofte være svært kort gjort på et riktig vis. Kommunikasjon og strategi integreres i større grad i daglig virke og blir et viktig verktøy for å oppnå en riktig markedsposisjon og kommunisere selskapets / produktets «røde tråd» overfor sluttbrukerne. I dette stilles høyere krav til aktørene som skal bistå selskaper for å realisere en presis posisjon som foretrukket leverandør.