Dette er en av de mest dynamiske bransjene i Norden, med et bredt spekter av selskaper. Fra avansert patentert nisjeteknologi innen programvare til spesialiserte og standardiserte tjenester innen drift og infrastruktur.

 

Stort kontaktnett

I Stratema har vi lang erfaring med å finne riktige kjøpere til selskaper i denne bransjen. Vi har gode relasjoner med nordiske og internasjonale finansielle og industrielle kjøpere, og har gjennomført en rekke transaksjoner innen dette området.

 

Kunnskap om markedet

For å sikre riktig pris og en vellykket transaksjon for alle parter, holder det ikke bare med at rådgiveren har gjennomført transaksjoner i dette området før. Det kreves også stor kunnskap og forståelse for hva som er driverne i dette markedet. Det er få som kan dette like godt som oss.

Nisjer innen Teknologi – trender og drivere 

Support Service
Skiftet fra lagring og presentasjon av data til analyse og bruk for å effektivisere daglige arbeidsoppgaver har medført en spennende fremvekst av konsulentselskaper som bistår kunders hverdag gjennom analyser, robotisering og digitalisering av arbeidsprosesser. Spesialiseringen av de ulike konsulentnisjene har medført en fremvekst av spesialister innen små nisjer eller rettet mot små vertikaler for å differensiere tjenestene fra de store konsulenthusene.

 

SaaS & Software
En stadig økende andel av nordiske selskaper har de siste årene gjort mye rundt tjenestefiseringen av egne leveranser for å se mer på inntektssammensetningen for å gå mer i retning av «As-A-Service». Nordiske softwares har ofte en svært spennende teknologisk tilnærming siden de ofte er veldig skalerbare og fulldekkende for sine kunder. Ofte ligger suksessen for disse aktørene i å finn en riktig partner som kan bidra til å skalere salget til produktet.

 

IT & Cloud Services
Digitaliseringen av samfunnet har de siste årene skutt fart, og stadig mer av vår infrastruktur er flyttet til «skyen». Dette åpner både spennende nye produktmuligheter som skalerer svært bra. Markedet innen IT & Cloud services har opplevd en kraftig konsolidering og skillet mellom omsetning og tjenestetilbudet er økende. Suksessen for perioden fremover ligger i stor grad i å kunne øke andelen av omsetning hos kunden gjennom nye tjenester.

 

Security & Infrastructure
I takt med økt digitalisering i samfunnet som helhet, og økt migrering av tjenester som er tilbudt via partnere øker kompleksiteten og risikoen for at systemene kan ha sikkerhetsutfordringer i sin fysiske eller digitale infrastruktur. Sikkerhet har fått en kraftig økt attraktivitet etter flere synlige sikkerhetsbrudd den siste tiden, og synliggjør hvorfor gode systemer og opplæring er sentralt for å redusere risikoen. Stratema har bistått flere selskaper som spesialiserer seg på dette med å finne gode partnere for videre veks

 

E-commerce & Digital Solutions
Veien fra ide, via strategi og implementering til salg er i dag tett knyttet sammen med felles planer og evnen til å få frem budskapet til sluttbrukerne. I dette ligger system- og virksomhetsarkitektur tett linket mot digitale kommunikasjonsstrategier og salgsflater. Inkubasjonstiden fra ide til produkt kan ofte være svært kort gjort på et riktig vis. Kommunikasjon og strategi integreres i større grad i daglig virke og blir et viktig verktøy for å oppnå en riktig markedsposisjon og kommunisere selskapets / produktets «røde tråd» overfor sluttbrukerne. I dette stilles høyere krav til aktørene som skal bistå selskaper for å realisere en presis posisjon som foretrukket leverandør.