Lars Stenvold Wik

Director

«Persistence is to the character of man as carbon is to steel»
– Napoleon Hill

Lars Stenvold Wik

Director

«Persistence is to the character of man as carbon is to steel»
– Napoleon Hill

En del av Stratema siden 2014

Hva sier det om en person at han velger å bo på Røros, nesten 40 mil fra Oslo og enda lengre fra Stockholm, og å likevel jobbe i begge byene? Antakelig at han elsker både sin hjembygd og sin jobb. Og at det faktisk er fullt mulig å kombinere de to. I hvert fall om man jobber i Stratema.

Lars har en master i Investment Management fra Cass Business School i London. Han har spesialisert seg på teknologibedrifter som leverer programvare, konsulenttjenester, skytjenester, datasikkerhet og infrastruktur. Blant Lars’ sterke sider er utvilsomt hans utholdenhet og hans evne til å fokusere på å ferdigstille transaksjonen, uansett hva det krever. Hans evne til å improvisere løsninger på stående fot er velkjent. Der drar han helt klart nytte av sine sosiale ferdigheter, og sin evne til å skape god stemning i enhver sammenheng. Han er dessuten noe av en språklig kameleon, som lynraskt kan skifta mellom svensk, engelsk og sin Røros-dialekt (som ikke engang en Osloborger forstår). Og Lars hadde selvfølgelig ikke vært fra Røros om han ikke hadde elsket den urnorske spesialiteten rakfisk (om en svenske fikk vite hva rakfisk er ville han kanskje sammenligne det med den like erkesvenske surstrømmingen. Det ville aldri en nordmann ha gjort).

Mine siste transaksjoner

Mine siste transaksjoner

Decisive solgt til Addnode Group

01.06.22 | 

Teknologi