Utleiesenteret AS, Høydespesialisten AS, og Akershus Utleie AS slår sammen virksomhetene

PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

BRANSJE

Bygg

Utleie maskiner og verktøy

Eierne av Utleiesenteret i Drammen, Høydespesialisten i Oslo og Akershus Utleie på Gardermoen slår sammen virksomhetene i en gruppe sammen med investorene Terje Stykket og Rune Isachsen. Stratema har bistått eierne av utleiebedriftene i prosessen.

PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

BRANSJE

Bygg

Utleie maskiner og verktøy

De tre selskapene har litt over 100 ansatte. Samlet omsatte bedriftene i 2015 cirka 230 millioner kroner og oppnådde et driftsresultat på litt over 40 millioner kroner. I 2016 ventes omsetningen å passere 300 millioner kroner.

Investor Terje Stykket, gjennom selskapet Stykket Invest AS, og Rune Isachsen, gjennom selskapet Rune Isachsen Holding AS har kjøpt 51 prosent av aksjene i utleieselskapene De eksisterende eierne Lasse Kjøsterud, Vibeke Fredriksen, Alfred Bakken, Ole Blakisrud og Tommy Jensen blir til sammen 49% eiere i et nytt holdingselskap som vil eie de 3 utleieselskapene.

Solide selskaper

Alle de tre selskapene har solid økonomi, godt omdømme og sentrale markedsposisjoner innen utleie av maskiner og utstyr til byggebransjen på Østlandet.  Gründerne blir med videre på eiersiden for å sikre kontinuitet og ta ut synergier mellom virksomhetene.

– Sammen skal vi utvikle et meget konkurransedyktig selskap som kan levere alle tjenestene i et voksende utleiemarked innenfor bygg og anlegg. Samlet sett vil vi få en mye mer effektiv utnyttelse av maskinparken, og kundene vil få et mer komplett tilbud både med hensyn til materiell, service og geografisk dekning, sier gründer bak Utleiesenteret i Drammen, Lasse Kjøsterud som legger til at dette også er med på å trygge arbeidsplassen i alle de tre selskapene.

Bransje i sterk vekst

Investor og entreprenør Rune Isachsen, som har bred og lang erfaring med å benytte seg av utleiebransjens tjenester, er sterk i troen både på bransjen og det nye samarbeidet.

– Dette er jo veldig solide og veldrevne selskaper innen utleie av maskiner og utstyr, en bransje som har et stort vekstpotensial. Det skal utføres betydelige infrastrukturutbygginger i tiden fremover. Anleggene blir større og større, noe som krever spesialisering av utstyret. Nå er vi fem gründere som skal samle kreftene, styrke oss i markedet og ta selskapene og bransjen videre, påpeker Isachsen som understreker at det ikke vil skje drastiske endringer av selskapsstrukturen på kort sikt.

– Selskapene vil tilnærme seg hverandre over tid. Vi er opptatt av å beholde gründerånden og den ubyråkratiske småbedriftskulturen som preger selskapene i dag. Spesialiseringen av selskapene skal videreføres samtidig som helheten utvikles, opplyser Rune Isachsen som legger til at det både vil bli investert i nytt materiell og i en økning av antall ansatte i tiden som kommer.

Les mer om transaksjonen i Dagens Næringsliv her.

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

Procuritas kjøper Energima Gruppen

13.05.24 | 

Bygg & Anlegg

Rejlers kjøper Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Anlegg

Solwers kjøper WiseGate

09.01.24 | 

Bygg & Anlegg

Se alle transaksjoner