Utleiesenteret AS, Høydespesialisten AS och Akershus Utleie AS slår samman sina verksamheter

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

BRANCHE

Bygg

Uthyrning maskiner och verktyg

Utleiesenteret AS, Høydespesialisten AS och Akershus Utleie AS slår samman sina verksamheter

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

BRANCHE

Bygg

Uthyrning maskiner och verktyg

Ägarna av Utleiesenteret i Drammen, Høydespesialisten i Oslo och Akershus Utleie på Gardermoen slår samman sina verksamheter i en grupp tillsammans med investerarna Terje Stykket och Rune Isachsen. Stratema har representerat ägarna av de tre uthyrningsföretagen i processen.

De tre företagen har över 100 anställda och hade i 2015 en samlad omsättning på ca. 230 miljoner norska kronor, med ett driftsresultat på drygt 40 miljoner. I 2016 förväntas omsättningen att passera 300 miljoner.

Investeraren Terje Stykket (Stykket Invest AS) och Rune Isachsen (Rune Isachsen Holding AS) har tillsammans köpt 51% av aktierna i de tre uthyrningsföretagen. De ursprungliga ägarna Lasse Kjøsterud, Vibeke Fredriksen, Alfred Bakken, Ole Blakisrud och Tommy Jensen kommer tillsammans att äga 49% av aktierna i ett nytt holdingbolag, som äger det tre företagen.

 

SOLIDA FÖRETAG 
De tre företagen har alla en solid ekonomi, gott omdöme och centrala marknadspositioner inom uthyrning av maskiner och utrustning till byggbranschen på det norska Østlandet. Grundläggarna blir kvar på ägarsidan för att säkra kontinuitet och synergier mellan verksamheterna.

– Vi ska tillsammans utveckla ett mycket konkurrenskraftigt företag som kan leverera alla tjänster på en växande uthyrningsmarknad inom bygg och anläggning. Tillsammans får vi en mycket mer effektiv utnyttjning av maskinparken och våra kunder får ett mer komplett utbud, med hänsyn till maskiner, service och geografi, säger grundläggaren av Utleiesenteret i Drammen, Lasse Kjøsterud. Han lägger till att sammanslagningen också bidrar till att trygga arbetsplatserna i alla tre företagen.

EN BRANSCH I STARK VÄXT
Investeraren och entreprenören Rune Isachsen, som har lång och vid erfarenhet med att använda sig av uthyrningsbranschens tjänster, har stor tro på både branschen och det nya samarbetet.

– Detta är väldigt solida och välskötta företag och det är en stor potential i branschen. Det ska genomföras betydliga infrastrukturutbyggningar i Norge åren som kommer. Anläggningarna blir större och större, vilket i sin tur kräver specialisering av utrustningen. Nu är vi fem grundläggare som samlar krafterna och får en starkare position på marknaden. Han poängterar vidare att det på kort sikt inte kommer att ske några drastiska förändringar i verksamhetsstrukturen.

– Företagen kommer att tillnärma sig varandra över tid. Det är dock viktigt att behålla den oproblematiska småföretagskulturen som präglar verksamheterna idag. Specialiseringen inom företaget ska vidareföras samtidigt som vi utvecklar en helhet, berättar Isachsen. Han lägger till att det kommer at investeras i både nytt materiell och fler anställda i tiden som kommer.

Vänligen kontakta Stratema för mer information. Stratema representerade säljaren i denna transaktionen.

Läs mer om transaktionen i norska Dagens Næringsliv här

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

Procuritas förvärvar Energima-koncernen

13.05.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Rejlers förvärvar Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Solwers förvärvar WiseGate

09.01.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Se alla transaktioner