Om Oss

M&A Branschexperter

Stratema erbjuder strategisk rådgivning vid förvärv och försäljning av företag. Vi har specialiserat oss på bygg- och teknikbranschen, där våra team har solid erfarenhet och specialkompetens.

Från våra kontor i Stockholm och Oslo tillhandahåller vi våra tjänster gränsöverskridande för att ge råd åt nordiska och internationella kunder. Vår kundkrets omfattar allt från små och medelstora familjeföretag, till börsnoterade aktörer och private equity-investerare.

Vi är specialiserade på transaktioner både på sälj- och köpsidan. Vårt tillvägagångssätt fokuserar på att skapa betydande strategiskt värde, samtidigt som vi stödjer våra kunder i att förverkliga sina ambitioner och långsiktiga affärsmål över tid.

Våra TjänsterGreat DealsTeam
0+

Great Deals

0

Stolta anställda

0

Etablerat

A Great Deal

Vi ser varje affär och människorna i den som unika, med sina alldeles egna förutsättningar. Vår tillnärmning är personlig och helhetsorienterad, med ett betydande fokus på att säkerställa kompatibilitet och ett harmoniskt samspel mellan båda parter.

Vi har en djup förståelse för drivkrafterna på marknaden och hur företag som går samman kan stärka sin konkurrenskraft. I varje transaktion möts olika kulturer och tillvägagångssätt. Genom noggrann företagsanalys, omfattande erfarenhet och djup insikt, identifierar vi företagen som har mest att vinna i transaktionen och som delar en gemensam vision för framtiden. På så vis skapar vi möjligheter som lägger grunden för framtida framgång för alla parter involverade.

Det innebär för oss vad vi kallar A Great Deal.

Våra Värderingar

  Tillit och Integritet

  På Stratema är tillit inte bara en värdering; det är grunden för allt vi gör. Varje råd, varje transaktion och varje interaktion som vi är en del av genomförs med integritet och i enlighet med våra höga etiska standarder och god affärssed.

  Vi tar oss tid att lära känna våra kunder och deras långsiktiga ambitioner. Detta skapar tillit och ömsesidig förståelse. Det gör det också möjligt för oss att ge våra kunder skräddarsydd strategisk rådgivning och ett nytt perspektiv, inte bara
  för en specifik transaktion utan på längre sikt.

  Empati

  Empati är själva kärnan i vem vi är. Det är inte bara en värdering; det är vårt riktmärke. Vi glömmer aldrig att det bakom varje företag och verksamhet finns människor som påverkas av våra handlingar. Vi arbetar alltid utifrån de givna förutsättningarna för att hitta de bästa lösningarna som är hållbara och underlättar A Great Deal för alla inblandade parter.

  Innovation

  Innovation är vår drivkraft. Vi omfamnar ett proaktivt tillvägagångssätt och är inte rädda för att utforska nya idéer. Genom att främja en kultur där samarbete och innovation odlas, håller vi oss ständigt i framkant av nya trender och teknologi. Det handlar om att vara anpassningsbar, flexibel och lösningsorienterad.

  Innovation är inte bara ett mål för oss; det är inpräntat i vårt DNA. Det hjälper oss att omvandla utmaningar till möjligheter och ligga i framkant i en ständigt föränderlig värld.

Hållbarhet - En viktig del av vår vardag

Att tänka hållbart är en förutsättning för långsiktig lönsamhet – och hållbarhet börjar med att måna om människor och deras miljö.

Stratema jobbar mot FN:s mål för hållbar utveckling och fokuserar på följande mål i vår dagliga verksamhet:

Vi säkrar att anställda oavsett kön har lika skyldigheter och möjligheter till ledarskap på alla nivåer av beslutsfattandet. Vi främjar en teambaserad prestationskultur med en omtänksam och inkluderande arbetsmiljö utan diskriminering.

Vi tror att jämställdhet är viktigt inte bara för att vår verksamhet ska lyckas, utan också för att den är kopplad till den övergripande ekonomiska utvecklingen i världen. Det ökar förmågan att attrahera de bästa talangerna och behålla medarbetare.

Stratema ska vara en trygg och säker arbetsplats för alla som jobbar här. Att bli certifierad med Great Place to Work för andra året på rad är ett tydligt bevis på att vi tar arbetsmiljön på allvar i Stratema.

Stratema stödjer entreprenörskap, kreativitet, innovation och tillväxt i små och medelstora företag genom att hjälpa dem med transaktioner som ger dem förutsättningar för framtiden.

Stratema bidrar till en hållbar framtid för våra kunder genom att underlätta tillgången till krediter och andra finansiella tjänster, samt integrering av värdekedjor och utökad marknadstillgång.

Genom våra M&A-aktiviteter, där vi fokuserar på att hitta en perfekt match, banar vi vägen för hållbar tillväxt, kunskapsuppbyggnad och innovation. De sammanslagningar och förvärv vi genomför bidrar till att professionalisera industrin och främjar därigenom en positiv cirkel av hållbar innovation, utveckling och tillväxt.

Karriär

Se vilka karriärmöjligheter det finns i Stratema och lär dig mer om hur det är att arbeta med oss!

Se mer på vår karriärsida
Visa på karta
Visa på karta