ÅF Advansia AS kjøper Four Dimensions AS

PROSJEKTLEDER

Øyvind Solvang

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

Technology Advisory Services

ÅF Advansia overtar alle aksjene i Four Dimensions AS pr 1. juli.

PROSJEKTLEDER

Øyvind Solvang

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

Technology Advisory Services

ÅF Advansia som er mest kjent fra prosjektledelse av store, kompliserte bygge prosjekter, har kjøpt alle aksjene i Four Dimensions for å utvide sin kompetanse og kapasitet til å kunne påta seg utvikling av strategier og prosjektledelse for kompliserte IT-prosjekter.

Four Dimensions tilbyr strategisk rådgiving til IT-ledelsen, IT-arkitektur, prosjektledelse og bistand til anskaffelser. Selskapet har store bedrifter som sine kunder, og har særlig bredde innenfor markedene reiseliv og helse.

ÅF Advansia har hatt ansvar for utbygging av store flyplassanlegg, sykehus og næringsbygg, undervisningsbygg, kulturbygg m.m. Spesielt de store flyplassanleggene og sykehusprosjektene har også inkludert utvikling og etablering av betydelige IT-tekniske anlegg. Gjennom kjøp av Four Dimensions vil ÅF Advansia nå bruke sin kompetanse innen ledelse og styring av store prosjekter til også å utvikle og lede etablering av rene IT-anlegg og -systemer.

Four Dimensions omsatte for over 20 MNOK i 2013 med svært erfarne ingeniører, til dels i nært samarbeid med ÅF Advansia.

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

MyKid solgt til Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Se alle transaksjoner