OBOS Prosjekt AS kjøper Stema Rådgivning AS

PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Salgsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Tekniske konsulenter

OBOS Prosjekt AS har inngått avtale om å overta 60 prosent av aksjene i Stema Rådgivning AS fra Stema Rådgivning Holding AS. Stratema har bistått Stema Rådgivning i prosessen.

PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Salgsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Tekniske konsulenter

– Stema Rådgivning AS og OBOS Prosjekt AS blir, medregnet begges datterselskaper, et av landets ledende prosjektadministrative selskap, sier Vibecke Hverven, daglig leder i OBOS Prosjekt AS.

–Vi var kommet til et veiskille i utviklingen av Stema Rådgivning AS. Nå ser vi frem til en felles videre utvikling med OBOS Prosjekt AS, sier Per Henrik Bråthen, hovedaksjonær i Stema Rådgivning Holding AS.

OBOS Prosjekt AS er et av landets største prosjekt- og byggelederfirmaer. Selskapet er et heleid datterselskap i OBOS-konsernet.

Stema Rådgivning AS er et norsk rådgivende ingeniørselskap som tilbyr tjenester innenfor prosjektadministrasjon. Mange av selskapets prosjekter er knyttet til rådgivning og prosjektledelse innen bygg og anlegg, med en særlig vekt på oppføring av næringsbygg og samferdselsanlegg, både i privat og offentlig sektor.

Stema Rådgivning AS har i overkant av 100 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Oslo, med avdelingskontorer i Nannestad, Bergen, Stavanger og Trondheim. Det har to datterselskap:

  • Stema Byggebistand AS (50 % eierandel) tilbyr tjenester innen prosjektadministrasjon, prosjektering og taksering. Selskapet har Nord-Norge som sitt viktigste satsingsområde. Selskapet eier selv 10 prosent av aksjene. De resterende aksjene eies av Jon Erland Balto.
  • Byggeråd AS (51 % eierandel) tilbyr tjenester innenfor prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse og SHA-rådgivning. Selskapet er først og fremst aktivt i Hamar-regionen. De resterende aksjene er eid av ansatt

Obos Prosjekt AS tilbyr tjenester innenfor prosjektledelse, byggeledelse og byggekontroll i forbindelse med nybygging, rehabilitering og ombygging av boliger og næringsbygg. Selskapet har 80 ansatte, fordelt på kontorer i Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Fredrikstad og Vestfold. I tillegg eier Obos Prosjekt AS 76 prosent av aksjene i Østfold Prosjekt AS, som tilbyr samme type tjenester i østlandsområdet, samt 74, 8 prosent i selskapet Øyvind Moen AS, som også er aktiv innen byggeledelse og prosjektledelse i Oslo-området.

OBOS-konsernet består av 29 datterselskaper, hvorav 27 selskaper er heleide, og to er majoritetseide. I tillegg består OBOS-konsernet av en rekke selskaper i underkonsern, hvorav fire av 83 selskaper er majoritetseide, mens resten av selskapene er heleide.

Om Stema Rådgivning AS, vises det til www.stemaradgivning.no.
For informasjon om Stema Rådgivnings datterselskaper, vises det til www.byggeraad.no og www.byggebistand.com.
For mer informasjon om Obos Prosjekt AS, vises det til www.obosprosjekt.no.

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

Procuritas kjøper Energima Gruppen

13.05.24 | 

Bygg & Anlegg

Rejlers kjøper Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Anlegg

Solwers kjøper WiseGate

09.01.24 | 

Bygg & Anlegg

Se alle transaksjoner