OBOS Prosjekt AS köper Stema Rådgivning AS

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Säljuppdrag

BRANCHE

Bygg

Tekniska konsulter

OBOS Prosjekt AS har ingått ett avtal om att överta 60% av aktierna i Stema Rådgivning AS från Stema Rådgivning Holding AS. Stratema har representerat Stema Rådgivning i processen.

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Säljuppdrag

BRANCHE

Bygg

Tekniska konsulter

Transaktionen sker under förutsättning att den blir godkänd av den norska konkurrensmyndigheten och förväntas att bli genomförd 1 oktober 2015. I avtalen ligger också en option på köp av resterande aktier.

– Stema Rådgivning AS och OBOS Prosjekt AS blir, inklusive företagens dotterbolag, ett av Norges ledande projektadministrativa företag, berättar Vibecke Hverven, VD i OBOS Prosjekt AS.

– Vi hade kommit till en korsväg vad gäller den vidare utvecklingen av Stema Rådgivning AS. Nu ser vi fram emot en gemensam utveckling tillsammans med OBOS Prosjekt AS, säger Per Henrik Bråthen som är huvudaktionär i Stema Rådgivning Holding AS.

OBOS Prosjekt AS är ett av Norges största projekt- och byggledningsföretag. Det är ett helägt dotterbolag av den norska OBOS-koncernen.

Stema Rådgivning AS är ett norskt rådgivande ingenjörsföretag som erbjuder tjänster inom projektadministration. Många av företagets projekt omfattar rådgivning och projektledning inom bygg och anläggning, speciellt inom uppförande av näringsegendom och transportanläggningar i privat och offentlig sektor.

Stema Rådgivning AS har drygt 100 medarbetare. Företaget har huvudkontor i Oslo och avdelningskontor i Nannestad, Bergen, Stavanger och Trondheim. Det har också två dotterbolag:

  • Stema Byggebistand AS (50% ägarandel) erbjuder tjänster inom projektadministration, projektering och taxering. Företaget har Nordnorge som sitt primära satsningsområde. Företaget äger själv 10% av aktierna medan resterande andel ägs av Jon Erland Balto.
  • Byggeråd AS (51% ägarandel) erbjuder tjänster inom projekt-, bygg- och projekteringsledning, samt SHA-rådgivning. Företaget är först och främst aktivt i Hamar-regionen. Resterande andel av aktierna ägs av de anställda.

Obos Prosjekt AS erbjuder tjänster inom projekt- och byggledning, samt byggnadskontroll i förbindelse med nybyggnation, rehabilitering och ombyggnation av bostäder och näringslokaler. Företaget har 80 anställda fördelat på kontor i Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Fredrikstad och Vestfold. OBOS Prosjekt AS äger i tillägg 76% av aktierna i Østfold Prosjekt AS, som erbjuder den samma typen av tjänster på det norska Østlandet, samt 74,8% av aktierna i Øyvind Moen AS, som är aktiva med samma typ av verksamhet i Oslo-området.

OBOS-koncernen består av 29 dotterbolag, varav 27 är helägda och 2 är majoritetsägda. I tillägg består OBOS-koncernen av flera bolag i underkoncern, varav 4 av 83 är majoritetsägda och resterande helägda.

Läs mer om Stema Rådgivning AS l www.stemaradgivning.no.

Läs mer om Stema Rådgivnings dotterbolag här:
www.byggeraad.no
www.byggebistand.com.

Läs mer om Obos Prosjekt AS på www.obosprosjekt.no.

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

Procuritas förvärvar Energima-koncernen

13.05.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Rejlers förvärvar Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Solwers förvärvar WiseGate

09.01.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Se alla transaktioner