Hjem / Great Deals / Link Mobility ASA kjøper PSWinCom AS

Link Mobility ASA kjøper PSWinCom AS

PSWinCom er en av Norges ledende B2B leverandører av mobile løsninger.

DATO desember, 2014
PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Salgsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

DATO desember, 2014
PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Salgsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

PSWinCom tilbyr mobile tjenester for 2.500 norske og internasjonale selskaper.

PSWinCom har 21 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen. I 2013 har selskapet rapporterte driftsinntekter på MNOK 90,7 og EBITDA på MNOK 11. Selskapet har opplevd en solid vekst de siste årene, og har i 2014 ventet å generere driftsinntekter på MNOK 98,2 og EBITDA på MNOK 13,5.

Link Mobility vil gjennom oppkjøpet av PSWinCom styrke sin posisjon som den største leverandøren av mobile tjenester i det norske markedet og bli en stor nordisk mobil tjeneste leverandør. Ved å kombinere de to selskapene tekniske plattformer, operative ressurser, forretningsmodeller og høyt kvalifiserte medarbeidere, vil Link Mobility være godt posisjonert for ytterligere utvidelser i den raskt voksende markedet for mobilmeldinger, mobil betaling og mobile søk.

Transaksjonsverdi (enterprise value av PSWinCom AS) er MNOK 85,5, basert på en antatt EBITDA på MNOK 13,5. MNOK 32 vil bli betalt i kontanter, MNOK 25,65 vil bli gjort opp i aksjer i Link basert på en avtalt pris på kr 27,50 per Link Mobility
aksje og de resterende er selger kreditt som skal tilbakebetales senest 36 måneder etter overtagelse. Selgerkreditten har en rente på 5 prosent p.a.

Av de totalt 932,727 Link Mobility aksjer som skal brukes i oppgjøret, eier Link Mobilitet i dag 307,299. Aksjene ble kjøpt i et åpent marked i slutten av oktober 2014. Aksjene ble kjøpt til en pris av 24 kroner per aksje. 625,428 nye aksjer vil bli utstedt gjennom en rettet emisjon mot Stabben AS, selger PSWinCom AS.

Kontaktoppgjøret vil delvis bli finansiert gjennom kortsiktige lån fra to av Link sine aksjonærer, Rugz AS og Sevencs AS. Link vil låne opptil MNOK 10 fra hver av de to aksjonærene. Lånene vil bære en rente på 3 måneders NIBOR + 5 prosent.

Overtagelsen vil skjer den 31 desember 2014.

back button back button Se alle

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

* Ved å sende inn din e-postadresse godtar du at vi sender deg nyhetsbrev. Les mer om hvordan vi håndterer dine personverndata her.