Teknologi

Din M&A Specialist inom Teknologibranchen

Teknologi är en av de mest dynamiska branscherna, med ett brett utbud av företag. Från avancerad patenterad nischteknik inom mjukvara till både specialiserade och standardiserade tjänster inom drift och infrastruktur.

Vi har omfattande erfarenhet och betydande expertis inom köp och försäljning av teknologiföretag. Med ett starkt nätverk av nordiska och internationella finansiella och industriella köpare är vi kända för våra framgångsrika transaktioner, där vår prestation speglar sig i våra kunders framgång.

I denna snabbt föränderliga teknologiska landskap är vårt ständiga fokus att skapa betydande strategiskt värde, samtidigt som vi stöder våra kunder att uppnå sina långsiktiga affärsmål.

Nordic Tech M&A Outlook Kvartalsrapport
 • "Braathe har genom sitt långvariga och konstruktiva samarbete med Stratema genomfört flera förvärv, som alla har varit framgångsrika och välorganiserade sett från både köparens och säljarens perspektiv. Braathe har också ett positivt intryck efter förvärv där Stratema har representerat säljaren. Stratema har varit en viktig stöttepelare i förverkligandet av hög tillväxt genom egenkapitalfinansierade förvärv – med en mycket tillfredsställande effekt på företagets värdering."

  Tron BraatheVerkställande Direktör - Braathe
 • "Stratema är en av våra mest uppskattade köpsidan-finansiärer. Stratemas teknikteam var till stor hjälp för att förstå den nordiska IT-tjänstemarknaden. Med alltid träffsäker målgranskning positionerade de Cloudflight framför de bästa kandidaterna i M&A-processer. Kombinationen av sektorexpertis och M&A-kunskap är unik och vi kan starkt rekommendera att arbeta med teamet."

  Markus HelmleChef för M&A - Cloudflight
 • "Med Stratema som partner har Vitec under lång tid framgångsrikt utvecklat och professionaliserat vår förvärvsprocess, något som också uppskattas av målkoncernerna."

  Olle BackmanVerkställande Direktör - Vitec Software Group
 • "När behovet av en partner som kunde hjälpa oss att ta nästa steg och fullt ut förverkliga vårt potential uppstod, föll valet på Stratema. De hade en pragmatisk och skräddarsydd metodik till M&A-processen, med unika insikter och erfarenheter från SaaS-marknaden. Under hela processen kände vi oss väl omhändertagna, där Stratema var en avgörande katalysator för att hitta en partner som täckte alla våra behov. Vi är mycket nöjda med resultatet och vi vill tacka Stratema för deras samarbete."

  Mats Danielsen Verkställande Direktör - Liquid Barcodes
 • "När intresset för Intershare var stort på marknaden, engagerade vi Stratema som vår rådgivare för att utforska potentiella möjligheter. Stratema genomförde gedigen förberedande arbete och utarbetade en omfattande prospekt som genererade mycket positiv respons från relevanta köpare. Trots utmanande förhållanden på teknikmarknaden lyckades Stratema förhandla fram ett avtal med en ny ägare som harmoniserar väl med Intershares profil och visioner. Avtalet som Stratema förhandlade fram överträffade våra förväntningar när det gäller pris, och vi är mycket nöjda med det uppnådda resultatet."

  Roy StøylenTidigare styrelseordförande och grundare - Intershare
 • "Nextron har funnit Stratema vara högt kunniga och entusiastiska, och vi är mycket nöjda med rådgivningen och utförandet av vår avyttringsprocess."

  Geir ElstaVerkställande Direktör - Nextron

Utvalda Transaktioner

Se alla

Utvalda Transaktioner

MyKid sålt till Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Evercom blir en del av ECIT

11.10.23 | 

Teknologi

Se alla transaktioner

Våra Fokusnischer

  Support Service

  Övergången från lagring och presentation av data till analys och användning för att effektivisera dagliga arbetsuppgifter har lett till en spännande framväxt av konsultföretag som hjälper kunderna med analys, robotisering och digitalisering av arbetsprocesser.

  Den ökade specialiseringen bland konsulter har medfört att det nu finns experter inom snart sagt varje mindre nischområde och bransch, vilket innebär en tydlig differentiering gentemot de stora konsulthusen.

  SaaS & Software

  För att skapa stabilare och mer diversifierade intäkter har alltfler nordiska företag de senaste åren fokuserat på att «tjänstefiera» sitt erbjudande i riktning mot «As-A-Service».

  Nordiska företag inom mjukvara har ofta ett spännande förhållningssätt till teknologi, vilket gör dem både skalbara och heltäckande för sina kunder. Ofta ligger framgången för dessa aktörer i att hitta en partner som kan hjälpa dem att växa.

  IT & Cloud Services

  Under de senaste åren har digitaliseringen av samhället verkligen tagit fart och alltmer av infrastrukturen har flyttat upp i «molnet». Det möjliggör för många nya spännande produkter som lämpar sig att «skala upp».

  Marknaden för IT & Cloud har genomgått en kraftig konsolidering och skillnaden mellan omsättningen och utbudet av tjänster ökar. Avgörande för framgång den kommande perioden är möjligheten att öka kundens omsättning genom att erbjuda nya tjänster.

  Security & Infrastructure

  I takt med den ökade digitaliseringen av samhället och att alltfler tjänster erbjuds via partners ökar också komplexiteten och riskerna för att systemen har säkerhetsluckor i den fysiska eller digitala strukturen.

  Efter flera incidenter den senaste tiden har säkerhet blivit alltmer efterfrågat. Det synliggör också varför kompetens och robusta system är centrala för att reducera riskerna. Stratema har hjälpt flera företag som specialiserat sig på detta att hitta lämpliga partners för att kunna växa.

  E-commerce & Digital Solutions

  Vägen från idé, via strategi och implementering till sälj är i dag beroende av samsyn kring planering och förmågan att få fram budskapet till slutanvändarna. Här är system- och verksamhetsarkitektur tätt sammanknutna med digitala kommunikationsstrategier och säljytor. Om det görs på rätt sätt kan inkubationstiden mellan idé och produkt vara väldigt kort.

  Kommunikation och strategi integreras i allt större grad i den dagliga verksamheten och blir ett viktigt verktyg för att nå rätt position på marknaden och kommunicera företagets / produktens «röda tråd» till slutanvändarna. Det ställer högre krav på de aktörer som ska hjälpa företag att nå den position som krävs för att bli prioriterad leverantör.

Team