Nytt Foretak sålt till Hawk Infinity

PROJEKTLEDARE

Christian Klingsholm Krauss

MANDAT

Salgsmandat

BRANCHE

Teknologi
SaaS & Software

Stratema har varit rådgivare åt Nytt Foretak vid försäljningen av aktiemajoriteten till investmentbolaget Hawk Infinity.

PROJEKTLEDARE

Christian Klingsholm Krauss

MANDAT

Salgsmandat

BRANCHE

Teknologi
SaaS & Software

Med Hawk som aktiv ägare kommer Nytt Foretak att stärka sin position på den norska marknaden genom ökad kundtillgång och utvidgning av produktportföljen. Samtidigt kommer Hawk att bidra till företagets geografiska expansion in på den svenska marknaden.

Nytt Foretak erbjuder en innovativ plattform för etablering av lagerbolag och koncernstrukturer till Norges största advokatbyråer och investmentbanker. Företaget har på bara några år blivit en ledande aktör på den norska marknaden med över 60% marknadsandel. En viktig bidragande orsak till företagets framgång är deras användarvänliga plattform, som innehåller en rad funktioner som minskar den tid kunderna lägger på etablering, distribution och administration i samband med efterlevnads- och rapporteringskrav för lagerbolag. Detta ger ett stort mervärde för kunderna, som därmed kan fokusera kärnverksamheten snarare än ad hoc supportuppgifter.

Hawk Infinity kommer att bistå Nytt Foretak med tillgång till kunder, strategisk sparring kring produktutveckling och kommersialisering, samt strategisk rådgivning i förbindelse med Nytt Foretaks pågående expansion till den svenska marknaden. Dessutom ska de utforska möjligheterna att utöka Nytt Foretaks plattform genom utveckling av ny funktionalitet och ytterligare förvärv.

I Stratema är vi tacksamma för samarbetet och det förtroende Kristian Djuve i Nytt Foretak har visat oss under hela processen. Vi ser fram emot att se Nytt Foretak fortsätta sin tillväxt tillsammans med Hawk som ägare.

Christian Klingsholm Krauss, Associate Director, Stratema.

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

MyKid sålt till Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Evercom blir en del av ECIT

11.10.23 | 

Teknologi

Se alla transaktioner