Detta är en av de mest dynamiska branscherna i Norden, med ett brett utbud av företag. Från avancerad patenterad nischteknik inom mjukvara till både specialiserade och standardiserade tjänster inom drift och infrastruktur.

 

Stort kontaktnät

På Stratema har vi lång erfarenhet av att hitta rätt köpare till företag inom denna bransch. Vi har goda relationer med nordiska och internationella finansiella och industriella köpare och har genomfört ett antal transaktioner inom detta område.

 

Kunskap om marknaden

För att säkerställa rätt pris och en lyckad affär för alla parter räcker det inte att rådgivaren har genomfört transaktioner inom detta område tidigare. Det krävs dessutom en hel del kunskap och förståelse för vilka drivkrafterna är på denna marknad. Där är det inte många som slår oss på fingrarna.

Nischer inom teknologibranchen – trender och drivkrafter 

Support Service
Övergången från lagring och presentation av data till analys och användning för att effektivisera dagliga arbetsuppgifter har lett till en spännande framväxt av konsultföretag som hjälper kunderna med analys, robotisering och digitalisering av arbetsprocesser.

Den ökade specialiseringen bland konsulter har medfört att det nu finns experter inom snart sagt varje mindre nischområde och bransch, vilket innebär en tydlig differentiering gentemot de stora konsulthusen.

 

SaaS & Software
För att skapa stabilare och mer diversifierade intäkter har alltfler nordiska företag de senaste åren fokuserat på att «tjänstefiera» sitt erbjudande i riktning mot «As-A-Service».

Nordiska företag inom mjukvara har ofta ett spännande förhållningssätt till teknologi, vilket gör dem både skalbara och heltäckande för sina kunder. Ofta ligger framgången för dessa aktörer i att hitta en partner som kan hjälpa dem att växa.

 

IT & Cloud Services
Under de senaste åren har digitaliseringen av samhället verkligen tagit fart och alltmer av infrastrukturen har flyttat upp i «molnet». Det möjliggör för många nya spännande produkter som lämpar sig att «skala upp».

Marknaden för IT & Cloud har genomgått en kraftig konsolidering och skillnaden mellan omsättningen och utbudet av tjänster ökar. Avgörande för framgång den kommande perioden är möjligheten att öka kundens omsättning genom att erbjuda nya tjänster.

 

Security & Infrastructure
I takt med den ökade digitaliseringen av samhället och att alltfler tjänster erbjuds via partners ökar också komplexiteten och riskerna för att systemen har säkerhetsluckor i den fysiska eller digitala strukturen.

Efter flera incidenter den senaste tiden har säkerhet blivit alltmer efterfrågat. Det synliggör också varför kompetens och robusta system är centrala för att reducera riskerna. Stratema har hjälpt flera företag som specialiserat sig på detta att hitta lämpliga partners för att kunna växa.

 

E-commerce & Digital Solutions
Vägen från idé, via strategi och implementering till sälj är i dag beroende av samsyn kring planering och förmågan att få fram budskapet till slutanvändarna. Här är system- och verksamhetsarkitektur tätt sammanknutna med digitala kommunikationsstrategier och säljytor. Om det görs på rätt sätt kan inkubationstiden mellan idé och produkt vara väldigt kort.

Kommunikation och strategi integreras i allt större grad i den dagliga verksamheten och blir ett viktigt verktyg för att nå rätt position på marknaden och kommunicera företagets / produktens «röda tråd» till slutanvändarna. Det ställer högre krav på de aktörer som ska hjälpa företag att nå den position som krävs för att bli prioriterad leverantör.