Fredrik Wiesmann

Senior Analyst

Fredrik Wiesmann

Senior Analyst

En del av Stratema sedan 2020

Mer eller mindre direkt efter att Fredrik tagit sin Master med specialisering på investment banking vid Grenoble Ecole de Management fick han anställning på Stratema. Han är faktiskt den förste som vi anställt direkt efter universitetet. Men i Fredriks fall var det helt enkelt inte mycket att tveka om. Och faktum är att han kom i kontakt med Stratema på ett studentevenemang på NTNU flera år innan han avslutade sina studier. Under studietiden höll han regelbunden kontakt med Lars och diskuterade studieval med mera, så det kanske inte är så konstigt att han sökte sig till Stratema.

Givetvis har Fredrik ett stort intresse och en utmärkt teoretisk bakgrund för området han utbildats inom och har redan skaffat sig en god erfarenhet av värdering och företagsanalys. Fredrik ansvarar för att utveckla flera av de årliga rapporter som vi förser våra fasta kunder med. Han är engagerad och har en stor arbetskapacitet. Han är intresserad av fotboll och musik och trivs bäst vid havet. Dessutom är han en skicklig gitarrist och talar flytande tyska. Inte nödvändigtvis samtidigt, dock.

Mina senaste transaktioner