Shortcut förvärvar Dynamo

PROJEKTLEDARE

Magnus Lövdén

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

E-commerce and Digital

Shortcut förvärvar det svenska app-företaget Dynamo, vilket stärker det förstnämnda företagets position som det ledande app-företaget i Norden

PROJEKTLEDARE

Magnus Lövdén

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

E-commerce and Digital

Shortcut, Nordens största mobilappskonsult, förvärvar det svenska appföretaget Dynamo från Combined Excellence.

Shortcut, Nordens största mobilappskonsult, förvärvar det svenska appföretaget Dynamo från Combined Excellence. Dynamo tar fram appar åt kunder som Oriflame, Spotify, SVT, H&M, Voi och Klarna och har ett team med 25 appspecialister i Stockholm. Efter förvärvet utökar Shortcut Sweden sitt team till fler än 35 medarbetare, varvid Shortcut-koncernen kommer att ha fler än 150 anställda på sina kontor i Oslo, Köpenhamn, Stockholm, Bergen och Bukarest, vilket gör Shortcut till en av Nordens största renodlade play-app-konsulter.

Shortcut tog fram sin första app år 2008. Appen Trafikanten var en av de första norska apparna i App Store, det år då Apple började tillåta appar från tredje part för iPhone. Sedan 2008 har Shortcut tagit fram och utvecklat flera hundra mobilappar och blivit Norges största apputvecklare. Shortcut startade sitt första kontor utanför Oslo i Bergen 2019 och öppnade sedan samma år ett kontor i Köpenhamn. Under 2020 förvärvade Shortcut Greener Pastures i Danmark och slog ihop det med sitt danska dotterbolag. Shortcut-koncernen hade 130 anställda före förvärvet och hade en omsättning på 138 525 tNOK (12 921 tEUR) 2020.

CombinedX är en grupp kunskapsföretag, som hjälper företag och organisationer med att utnyttja digitaliseringens möjligheter. CombinedX:s tjänster levereras genom åtta helägda specialistföretag, vilka vart och ett har en marknadsledande teknik och affärsexpertis i sina nischer. Sammantaget erbjuder CombinedX-företagen sina kunder en unik kombination av expertis. Koncernen består av nästan 450 konsulter och anställda i Sverige och omsätter cirka 600 miljoner SEK per år och uppvisar en stark tillväxt. Specialistföretagen är Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Smartsmiling och Two.

Stratema var rådgivare för Shortcut i det strategiska förvärvet för att påskynda expansionen på den svenska marknaden.

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla