Vitec förvärvar Scanrate Financial Systems A/S

PROJEKTLEDARE

Christian Krauss Amundsen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Technology

SaaS & Software

Vitec förvärvar det danska programvaruföretaget Scanrate Financial Systems A/S. Företaget omsatte 57 miljoner SEK med ett rörelseresultat på 25 miljoner SEK för räkenskapsåret 2021.

PROJEKTLEDARE

Christian Krauss Amundsen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Technology

SaaS & Software

Vitec Software Group AB (publ) stärker sin nordiska position inom Vertical Market Software genom att underteckna ett avtal om att köpa samtliga aktier i det danska programvaruföretaget Scanrate Financial Systems A/S.

Programvaruföretaget Scanrate Financial Systems A/S utvecklar och levererar programvara för analys, värdering och riskhantering med fokus på den danska obligationsmarknaden. Produkterna RIO och Lima möjliggör omfattande beräkningar och analyser av alla typer av danska obligationer och ger en översikt över tillgångar och skulder. De cirka 50 kunderna finns huvudsakligen i Danmark, Storbritannien och Schweiz och utgörs av banker, kapitalförvaltare, finansdataleverantörer och fastighetsinvesterare. 

Innan förvärvet kan genomföras måste det godkännas av det danska näringslivet (DBA) enligt dansk lag Danish Investment Screening Act (DISA). Detta förväntas ta upp till 90 arbetsdagar. 

Stratema har varit rådgivare till Vitec Software Group (publ).

Läs pressmeddelandet

 

Vitec - Scanrate Financial Systems

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

MyKid sålt till Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Evercom blir en del av ECIT

11.10.23 | 

Teknologi

Se alla transaktioner