Vitec förvärvar programvare bolaget Entry Event Sweden AB

PROJEKTLEDARE

Mattias Borg

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Technology
SaaS & Software

Entry Event Sweden AB utvecklar och levererar kompletta verksamhetssystem för besöksnäringen.

PROJEKTLEDARE

Mattias Borg

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Technology
SaaS & Software

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin position inom Vertical Market Software och vertikalen resor och besöksnäring, genom att den 12 juni förvärva samtliga aktier i det svenska programvarubolaget Entry Event Sweden AB. Bolaget omsatte ca 14 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2022.

Programvaruföretaget Entry Event utvecklar och tillhandahåller ett komplett affärssystem för hotellbranschen. Kunderna är främst svenska kommuner och företag inom bad, turism och besöksnäring. Systemet kan användas för fysisk och onlinebaserad bokning samt betalning, insläpp och biljetthantering i alla typer av besöksanläggningar. Systemet ger även stöd för back office och ekonomiadministration, samt är lätt att integrera med andra system.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2023-04-25. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet under 0,1 %. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering påbörjas från och med förvärvstidpunkten

Läs pressmeddelandet

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

MyKid sålt till Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Evercom blir en del av ECIT

11.10.23 | 

Teknologi

Se alla transaktioner