MuoviTech kjøper Värmedöpumpen

PROSJEKTLEDER

Viktor Bolmgren

MANDAT

Salgsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Installasjon

Oppkjøpet styrker selskapenes posisjon når kravene til klimaomstilling endrer markedet.

PROSJEKTLEDER

Viktor Bolmgren

MANDAT

Salgsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Installasjon

Klimaendringer driver utviklingen av geoenergi og sikker vannforsyning – områder der både MuoviTech og Värmdöpumpen tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester av høy kvalitet. Sammen styrker nå begge selskapene tilbudet innen geoenergi, individuell vannforsyning og boring.

Geoenergimarkedet drives til en betydelig del av behovet for å ta ansvar for kommende generasjoners klima. Dette forsterkes av EUs uttalte ambisjon om å gjøre Europa CO2-nøytralt innen 2050. Geoenergiløsninger muliggjør et fossilfritt energisystem. Fra samme systemløsning er det også mulig å utvinne både kulde og varme, noe som bidrar til et behagelig inneklima året rundt.

Det finnes tegn som tyder på at klimaendringene påvirker tilgangen på vann allerede i dag. Tørkeperiodene de siste årene har gitt lave grunnvannsnivåer, og nye vannbrønner er nødvendig. Det stiller nye krav og driver etterspørselen etter vannboring for å tilfredsstille behovet for ferskvann der mennesker bor.

Boring for fundamentering muliggjør dessuten fortetting av infrastrukturen der man tradisjonelt tidligere avsto fra bygging. Fortettingen av bykjerner er en del av vår fremtidige urbane utvikling og skaper blant annet forutsetninger for effektiv kollektivtrafikk og redusert bilavhengighet.

Värmdöpumpen har siden 1960-tallet vært et grossistselskap med et komplett sortiment av vannpumper, geoenergiprodukter og boreutstyr til energi-, vann- og fundamenteringsboring. Med distribusjon i hele Sverige og egen butikk i Huddinge er Värmdöpumpen en helhetsleverandør av vannpumper til borebransjen og VVS-installatører.

«Vi følte at markedet har endret seg de siste årene og ønsket å inngå i en større konstellasjon. Vi har hatt et langt og godt samarbeid med MuoviTech, som er en ledende leverandør av geoenergiprodukter. Da Muovitech kontaktet oss, føltes det naturlig for oss å bli en del av MuoviTech-konsernet. Vi ser frem til å utvikle virksomheten sammen med dem», sier Anders Bjurling og Anders Persson, eiere av Värmdöpumpen AB.

«MuoviTech-konsernet er sterkt innen geoenergimarkedet, og med Värmdöpumpens unike posisjon innen borebransjen kompletterer og utvikler vi konsernet. Värmdöpumpen drives av gründerskap og innovasjon, og selskapet er et utmerket eksempel på oppkjøp som passer oss godt. Vi er stolte og glade for at Anders Bjurling og Anders Persson, som er eiere av Värmdöpumpen, velger å bli en del av MuoviTech-konsernet. Vi ser frem til en felles utvikling av sortiment og nye løsninger for våre nåværende og fremtidige kunder», sier Maria Paulsson, adm. dir. i MuoviTech AB.

Stratema var rådgiver for Värmdöpumpen.

Pressemelding fra MuoviTech (svensk).

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

Corteco kjøper Viking Entreprenør

25.06.24 | 

Bygg & Anlegg

Procuritas kjøper Energima Gruppen

13.05.24 | 

Bygg & Anlegg

Rejlers kjøper Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Anlegg

Se alle transaksjoner