Solwers kjøper WiseGate

PROJEKTLEDER

Fredrik Liljecrantz

MANDAT

Salgsmandat

BRANSJE

Bygg
Tekniske konsulenter

Stratema var rådgiver for energi- og industrikonsulentselskapet WiseGate i forbindelse med at det blir en del av Solwers.

PROJEKTLEDER

Fredrik Liljecrantz

MANDAT

Salgsmandat

BRANSJE

Bygg
Tekniske konsulenter

Stratema benyttet sin omfattende tekniske rådgivningsekspertise til å bistå WiseGate i prosessen med å finne en partner som kan bistå med å styrke og videreutvikle selskapet.

Solwers styrker sin tilstedeværelse i Sverige gjennom oppkjøpet av WiseGate, og utvider samtidig tjenesteporteføljen og personalressursene i tråd med sin strategi. Oppkjøpet inkluderer også datterselskapet DEMAB AB, som har betydelig automatiseringskompetanse. Selskapet vil inngå i Solwers’ konsernregnskap med virkning fra 1. januar 2024. Solwers Sweden AB har inngått avtale om kjøp av hele aksjekapitalen i WiseGate AB.

Fokus har vært på samarbeid med en strategisk partner som kan bevare og bygge videre på den unike kulturen og markedskunnskapen som ligger i WiseGate-selskapene. Dette gir et robust grunnlag for fortsatt suksess i neste fase.

WiseGate, som ble grunnlagt i Malmø i 2014, er en spesialisert svenskbasert rådgivende ingeniørvirksomhet for energi- og prosessindustrien. WiseGate Consulting fokuserer på energi- og industrisektorer som elkraft, kraftoverføring, industriell automasjon, rørledninger, mekanisk design og prosjektledelse. Selskapet har over 50 heltidsansatte konsulenter fordelt på åtte kontorer i Sverige, og hadde en urevidert årsomsetning i 2023 på SEK 90 millioner. Dette er en økning på 41 % fra regnskapsåret 2022, og gav et justert EBIT-resultat på SEK
4,2 millioner.

Solwers er et vekstorientert konsern bestående av høykompetanseselskaper, og fungerer som en vekstplattform for konsernselskapene, gjennom å støtte deres vekst og utfordre tradisjonell praksis innen byggteknisk rådgivning. De 24 Solwers-selskapene har over 600 ansatte eksperter i Finland og Sverige, og tilbyr et bredt spekter av ingeniør- og prosjektledelsestjenester.

Les Solwers pressemelding

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

Procuritas kjøper Energima Gruppen

13.05.24 | 

Bygg & Anlegg

Rejlers kjøper Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Anlegg

Corteco AB kjøper A. Hansen Gruppen

19.12.23 | 

Bygg & Anlegg

Se alle transaksjoner