MuoviTech förvärvar Värmdöpumpen

PROJEKTLEDARE

Viktor Bolmgren

MANDAT

Säljuppdrag

BRANCHE

Bygg

Installation

Förvärvet stärker bolagens position när kraven på klimatomställning förändrar marknaden.

PROJEKTLEDARE

Viktor Bolmgren

MANDAT

Säljuppdrag

BRANCHE

Bygg

Installation

Förändringar i klimatet driver på utvecklingen av geoenergi och säker vattenförsörjning – områden där både MuoviTech och Värmdöpumpen tillhandahåller ett brett sortiment av högkvalitativa produkter och tjänster. Tillsammans stärker nu de båda bolagen sitt erbjudande inom geoenergi, enskild vattenförsörjning och borrning.

Geoenergimarknaden drivs till betydande del av behovet av att ta ansvar för kommande generationers klimat. Detta förstärks av EU:s uttalade ambition att göra Europa koldioxidneutralt till 2050. Geoenergilösningar möjliggör ett fossilfritt energisystem. Ur samma systemlösning går det även att utvinna både kyla och värme, vilket bidrar till ett behagligt inomhusklimat året runt.

Det finns tecken som talar för att klimatförändringarna påverkar redan idag tillgången på vatten. Torrperioderna de senaste åren har gett låga grundvattennivåer och nya vattenbrunnar behövs. Det ställer nya krav och driver efterfrågan på vattenborrning för att tillfredsställa behovet av färskvatten där människor bor.

Borrning för grundläggning möjliggör dessutom förtätning av vår infrastruktur där man traditionellt tidigare avstod från byggnation. Förtätningen av stadskärnor är en del av vår framtida urbana utveckling och skapar bland annat förutsättningar för effektiv kollektivtrafik och minskat bilberoende.

Värmdöpumpen är sedan 1960-talet ett grossistföretag med fullt sortiment av vattenpumpar, geoenergiprodukter och borrutrustning för energi-, vatten- och grundläggningsborrning. Med distribution i hela Sverige och egen butik i Huddinge är Värmdöpumpen en helhetsleverantör av vattenpumpar till borrbranschen och VVS-installatörer.

”Vi kände att marknaden har förändrats de senaste åren och ville ingå i en större konstellation. Vi har haft ett långt och bra samarbete med MuoviTech som är en ledande leverantör av geoenergiprodukter. När Muovitech kontaktade oss kändes det självklart för oss att bli en del av MuoviTech-koncernen. Vi ser fram emot att utveckla vår verksamhet tillsammans med dem”, säger Anders Bjurling och Anders Persson, ägare av Värmdöpumpen AB.

”MuoviTech-koncernen är stark inom geoenergimarknaden och med Värmdöpumpens unika position inom borrbranschen kompletterar och utvecklar vi koncernen. Värmdöpumpen drivs av entreprenörskap och innovation, bolaget är ett utmärkt exempel på förvärv som passar oss väl. Vi är stolta och glada över att Anders Bjurling och Anders Persson ägare till Värmdöpumpen väljer att tillhöra MuoviTech-koncernen. Vi ser fram emot vår gemensamma utveckling av sortiment och nya lösningar för våra nuvarande och framtida kunder”, säger Maria Paulsson, VD på MuoviTech AB.

Stratema var rådgivare till Värmdöpumpen.

Pressmeddelande från MuoviTech.

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

Procuritas förvärvar Energima-koncernen

13.05.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Rejlers förvärvar Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Solwers förvärvar WiseGate

09.01.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Se alla transaktioner