Hjem / Hva vi gjør

Hva vi gjør

Vi ser på hver transaksjon og de involverte personene som unike, med sine helt egne forutsetninger. Vår tilnærming er personlig og helhetlig, med et betydelig fokus på å sikre kompatibilitet og et harmonisk samspill mellom begge parter.

back button

M&A Bransjeeksperter

Stratema leverer strategisk rådgivningstjenester ved kjøp, salg og fusjonering av virksomheter. Vi har spesialisert oss på bransjene bygg og teknologi, der våre team har solid erfaring og spesialkompetanse.

Fra våre kontorer i Stockholm og Oslo jobber vi på tvers av landegrensene for nordiske og internasjonale kunder. Våre kunder er små- og mellomstore selskaper, inkludert familieselskaper, entreprenører, børsnoterte foretak og private equity-investorer.

Vi bistår med transaksjoner på både selger-og kjøpersiden. Vår tilnærming fokuserer på å skape betydelige strategiske verdier, samtidig som vi støtter våre klienter med å realisere deres ambisjoner og langsiktige forretningsmål over tid.

A Great Deal 
Vi har inngående forståelse for driverne i markedet og hvordan selskaper som slår seg sammen kan styrke sin konkurransekraft. I hver transaksjon møtes ulike kulturer og tilnærminger. Gjennom nøyaktig selskapsanalyse, omfattende erfaring og dyp innsikt, identifiserer vi selskapene som har mest å vinne på transaksjonen, og som deler en felles visjon for fremtiden. På den måten skaper vi muligheter som legger grunnlag for fremtidig suksess for alle parter involvert.

For oss representerer dette A Great Deal.

Bærekraft – En viktig del av vår hverdag

Langsiktig lønnsomhet forutsetter bærekraft – og bærekraft begynner med å ta hensyn til menneskene og miljøet rundt oss.
Stratema støtter FNs bærekraftsmål, og fokuserer på følgende mål i den daglige driften:

5 Likestilling mellom kjønnene
Vi sikrer at våre ansatte har likt ansvar og like lederskapsmuligheter på alle beslutningsnivåer, uansett kjønn. Vi fremmer en team-basert prsetasjonskultur med et omsorgsfullt og inkluderende arbeidsmiljø uten diskriminering.

Vi mener at likestilling mellom kjønnene er viktig, ikke bare for vår virksomhets suksess, men også fordi dette fremmer verdens generelle økonomiske utvikling. Gjennom å fremme likestilling, legger vi til rette for å tiltrekke oss talenter samtidig som det bidrar til å beholde ansatte.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
I Stratema har vi et trygt arbeidsmiljø som legger til rette for personlig utvikling og en balanse mellom jobb og fritid. Å bli sertifisert som A Great Place to Work for andre år på rad er et tydelig bevis på Stratemas vektlegging av et godt arbeidsmiljø.

Stratema støtter entreprenørskap, innovasjon og vekst i små og mellomstore bedrifter, ved å bistå dem med strategisk rådgivning og transaksjoner som gjør dem rustet for fremtiden.

9 Industri, innovasjon og infrastruktur
Stratema bidrar til en bærekraftig fremtid for våre kunder ved å legge til rette for tilgang til kreditt og andre finansielle tjenester, samt integrering av verdikjeder og utvidet markedstilgang.
Våre M&A-aktiviteter legger vi til rette for bærekraftig vekst og kunnskapsbygging. Fusjonene og oppkjøpene bidrar til å profesjonalisere bransjen og fremmer en positiv sirkel av vedvarende utvikling og innovasjon.