Hjem / Hva vi gjør

Hva vi gjør

Vi ser på hver transaksjon og de involverte personene som unike, med sine helt egne forutsetninger. Vår oppgave er å finne riktig kombinasjon av selskaper og personer, med målsetningen at alle skal føle at de har gjort en god handel.

back button

Vi forstår hva som er driverne i markedene og hvordan selskaper som går sammen kan styrke sin konkurransekraft. I transaksjoner møtes ulike kulturer og fremgangsmåter. Vi legger til rette for at partene behandler disse forholdene i prosessen frem til en transaksjon slik at dette blir en styrke når samarbeidet starter og alle parter blir fornøyde etterpå.

Stratemas filosofi

1. Vi søker etter de bedriftene som egner seg best sammen.
2. Vi ser på bedrifter som arenaer med unike individer som har forskjellige mål, ønsker og kulturer.
3. Vi tar vi oss den tiden som trengs for å finne de bedriftene som har mest å vinne på transaksjonen og som dermed ofte gir den høyeste verdien.
4. Vi verdsetter teamarbeid og deler fruktene av felles suksess – det er best for resultatene og dessuten en hyggeligere måte å jobbe på.
5. Vi ser hver fullført transaksjon som muligheten for et langsiktig forretningsmessig samarbeid.

 

I Stratema diskuteres strategien for selskapet med alle ansatte og besluttes i fellesskap. Dette er nokså uvanlig i finansbransjen. I Stratema er det en viktig del av vårt DNA. «Great Place To Work» er en hyggelig bekreftelse på at vi arbeider på riktig måte.

Dave Sandberg – Partner

Bærekraft er ledetråden for alt vi gjør

Langsiktig lønnsomhet krever bærekraft – og bærekraft handler i bunn og grunn om å ta vare på mennesker og miljøet rundt dem. Stratema er opptatt av å bidra til FNs bærekraftsmål, og fokuserer på disse målene i vår løpende virksomhet:

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Stratema bidrar med å skape et trygt og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte. Stratema støtter entreprenørskap, kreativitet, innovasjon og vekst i små og mellomstore selskaper gjennom å bistå dem med transaksjoner som bidrar til å gjøre dem til morgendagens vekstmotorer.

9 Industri, innovasjon og infrastruktur
Stratema gir små og mellomstore selskaper tilgang til kreditt og andre finansielle tjenester, samt integrasjon med andre aktører i verdikjeden og utvidet markedsadgang, gjennom å bistå dem med finansiering av transaksjoner som knytter dem til andre leverandører og nye kunder.