Hem / Vad vi gör

Vad vi gör

Vi ser varje affär och människorna i den som unika, med sina alldeles egna förutsättningar. Vårt uppdrag är att hitta rätt kombination av köpare och säljare, med målet att alla inblandade ska känna att de gjort en bra affär.

back button

På pappret kan en företagsaffär ofta te sig ganska självklar. Slå samman A och B så får du C. Och kanske till och med D och E. Men när det kommer till kritan är det alltid mer komplicerat än så. För när man säljer, köper eller fusionerar företag, så kommer olika kulturer och förhållningssätt att mötas. Och alltför ofta blir den där affären som såg så genialisk ut på papper en besvikelse för alla parter. Men så behöver det inte vara. Vi vet nämligen att det går att göra företagsaffärer där alla parter är nöjda, genom att helt enkelt tänka lite annorlunda.

 

Stratemas modellen

  1. Vi identifierar verksamheterna som matchar och kompletterar varandra bäst.
  2. Vi ser företag som platser fyllda av unika personer med egna mål, önskningar och kulturer.
  3. Vi tar oss tid att hitta de företag som har mest att vinna på affären, vilket skapar högre värde för alla.
  4. Vi värdesätter lagarbete och delar resultatet av vår gemensam framgång – vilket inte bara är bättre för affärerna, utan också ett trevligare sätt att jobba.
  5. Vi ser varje genomförd affär som en möjlighet till ett långsiktigt samarbete.

 

I Stratema diskuteras företagets strategi med alla anställda och beslutas gemensamt. Vilket är ganska ovanligt i finansbranschen. I Stratema är det en viktig del av vårt DNA. «Great Place To Work» är en trevlig bekräftelse på att vi jobbar på rätt sätt.

Dave Sandberg, Partner

Att tänka hållbart är en självklarhet för oss

Att tänka hållbart är en förutsättning för långsiktig lönsamhet – och hållbarhet börjar med att måna om människor och deras miljö. Stratema jobbar mot FN:s mål för hållbar utveckling och fokuserar på följande mål i vår dagliga verksamhet:


8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Stratema ska vara en trygg och säker arbetsplats för alla som jobbar här. Stratema stödjer entreprenörskap, kreativitet, innovation och tillväxt i små och medelstora företag genom att hjälpa dem med transaktioner som ger dem förutsättningar för framtiden.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Stratema erbjuder små och medelstora företag tillgång till krediter och andra finansiella tjänster, såväl som integration i värdekedjan och bättre tillgång till marknaden, genom att hjälpa dem att finansiera transaktioner som kopplar ihop dem med andra leverantörer och nya kunder.