Hem / Vad vi gör

Vad vi gör

Vi ser varje affär och människorna i den som unika, med sina alldeles egna förutsättningar. Vårt uppdrag är att hitta rätt kombination av köpare och säljare, med målet att alla inblandade ska känna att de gjort en bra affär.

back button

På pappret kan en företagsaffär ofta te sig ganska självklar. Slå samman A och B så får du C. Och kanske till och med D och E. När det kommer till kritan är det alltid mer komplicerat än så. För när man säljer, köper eller fusionerar företag, så kommer olika kulturer och förhållningssätt att mötas. Och alltför ofta blir den där affären som såg så genialisk ut på papper en besvikelse för alla parter.

Men om man bara tänker lite annorlunda går det att göra företagsaffärer där alla parter är nöjda.

 

Stratemas fem steg till bättre företagsaffärer

  1. Istället för att få fram ett så stort antal intressenter som möjligt, söker vi efter de företag som passar bäst för affären och som respekterar att olika företagskulturer fungerar mer eller mindre bra ihop.
  2. Istället för att se företag som opersonliga enheter, ser vi dem som platser fyllda av unika personer med olika mål, viljor och kulturer.
  3. Istället för att se ett högsta bud på en auktion som lösningen på alla affärer, tar vi den tid som behövs för att hitta de företag som har mest att vinna på affären [– vilket inte sällan ger ett högre pris än vid en auktion, eftersom köpare och säljare talar samma språk.]
  4. Istället för att premiera intern konkurrens och dela ut personliga bonusar, sätter vi teamets framgångar i första rummet – vilket inte bara är bättre för affärerna, det är dessutom ett trevligare sätt att jobba på.
  5. Istället för att tänka kortsiktigt och se varje genomförd affär som avslutad, tänker vi att det kan vara början på en lång relation.

Hvem vi er

Vi forstår hva som er driverne i markedene og hvordan selskaper som går sammen kan styrke sin konkurransekraft. I transaksjoner møtes ulike kulturer og fremgangsmåter. Vi legger til rette for at partene behandler disse forholdene i prosessen frem til en transaksjon slik at dette blir en styrke når samarbeidet starter og alle parter blir fornøyde etterpå.