Hem / Vad vi gör

Vad vi gör

Vi ser varje affär och människorna i den som unika, med sina alldeles egna förutsättningar. Vårt uppdrag är att hitta rätt kombination av köpare och säljare, med målet att alla inblandade ska känna att de gjort en bra affär.

back button

M&A Branschexperter

Stratema erbjuder strategisk rådgivning vid förvärv och försäljning av företag. Vi har specialiserat oss på bygg- och teknikbranschen, där våra team har solid erfarenhet och specialkompetens.

Från våra kontor i Stockholm och Oslo tillhandahåller vi våra tjänster på tvärs av gränserna för att betjäna nordiska och internationella kunder. Vår kundkrets omfattar små och medelstora företag, allt från familjeföretag och företagare till börsnoterade bolag och private equity-investerare.

Vi specialiserar oss på att underlätta transaktioner både på sälj- och köpsidan. Vårt tillvägagångssätt fokuserar på att skapa betydande strategiskt värde, samtidigt som vi stödjer våra kunder i att förverkliga sina ambitioner och långsiktiga affärsmål över tid.

 

A Great Deal 

Vi har en djup förståelse för drivkrafterna på marknaden och hur företag som går samman kan stärka sin konkurrenskraft. I varje transaktion möts olika kulturer och tillvägagångssätt. Genom noggrann företagsanalys, omfattande erfarenhet och djup insikt, identifierar vi företagen som har mest att vinna i transaktionen och som delar en gemensam vision för framtiden. På så vis skapar vi möjligheter som lägger grunden för framtida framgång för alla parter involverade.

Det innebär för oss vad vi kallar A Great Deal.

Att tänka hållbart är en självklarhet för oss

Att tänka hållbart är en förutsättning för långsiktig lönsamhet – och hållbarhet börjar med att måna om människor och deras miljö. Stratema jobbar mot FN:s mål för hållbar utveckling och fokuserar på följande mål i vår dagliga verksamhet:

5 Jämställdhet mellan könen
Vi säkrar att anställda oavsett kön har lika skyldigheter och möjligheter till ledarskap på alla nivåer av beslutsfattandet. Vi främjar en teambaserad prestationskultur med en omtänksam och inkluderande arbetsmiljö utan diskriminering.

Vi tror att jämställdhet är viktigt inte bara för att vår verksamhet ska lyckas, utan också för att den är kopplad till den övergripande ekonomiska utvecklingen i världen. Det ökar förmågan att attrahera de bästa talangerna och behålla medarbetare.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Stratema ska vara en trygg och säker arbetsplats för alla som jobbar här. Att bli certifierad med Great Place to Work för andra året på rad är ett tydligt bevis på att vi tar arbetsmiljön på allvar i Stratema.

Stratema stödjer entreprenörskap, kreativitet, innovation och tillväxt i små och medelstora företag genom att hjälpa dem med transaktioner som ger dem förutsättningar för framtiden.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Stratema bidrar till en hållbar framtid för våra kunder genom att underlätta tillgången till krediter och andra finansiella tjänster, samt integrering av värdekedjor och utökad marknadstillgång.

Genom våra M&A-aktiviteter, där vi fokuserar på att hitta en perfekt match, banar vi vägen för hållbar tillväxt, kunskapsuppbyggnad och innovation. De sammanslagningar och förvärv vi genomför bidrar till att professionalisera industrin och främjar därigenom en positiv cirkel av hållbar innovation, utveckling och tillväxt.