Vitec förvärvar Unikum datasystem AB

Magnus Lövdén

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec förvärvar svenska programvarubolaget Unikum datasystem AB

Magnus Lövdén

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software, genom att den 4 januari förvärva samtliga aktier i det svenska programvarubolaget Unikum datasystem AB. Bolaget omsatte 102 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om 42 MSEK för räkenskapsåret 2019.

Unikum tillhandahåller programvaran Pyramid Business Studio som är ett komplett affärs- och verksamhetssystem för små och medelstora företag. Produkten möjliggör exempelvis projekthantering, redovisning, kundvård och e-handel.

Systemet utgörs av ett antal fristående moduler som sammanfogas till en helhetslösning utifrån kundens behov. 6 500 bolag använder idag Pyramid, av dessa finns majoriteten av de aktiva kunderna inom handel och tillverkningsindustri i Sverige.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2020-06-23. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,1 %. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

– Unikum är ett lönsamt och välskött bolag med en verksamhet som passar bra in i vår affärsmodell och företagskultur. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi ytterst noggranna med våra förvärvskriterier. I dag hälsar vi 90 nya medarbetare varmt välkomna, säger Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group.

Unikum grundades 1982 och har sitt säte i Lund.

– Det är väldigt positivt för våra kunder, återförsäljare och medarbetare med Vitec som ny ägare till bolaget. De har en stark position i Norden och har lång erfarenhet och bred kompetens inom vertikala programvaror. För oss är det avgörande med en långsiktig ägare som engagerar sig i den fortsatta utvecklingen av bolaget, säger Lars Lindskog, CEO Unikum datasystem AB.

Stratema var rådgivare för Vitec Software Group AB.

Läs pressmeddelandet från Vitec

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

MyKid sålt till Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Evercom blir en del av ECIT

11.10.23 | 

Teknologi

Se alla transaktioner