Link Mobility ASA köper PSWinCom AS

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Säljuppdrag

BRANCHE

Teknologi

PSWinCom är en av Norges ledande B2B-leverantörer av mobila lösningar.

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Säljuppdrag

BRANCHE

Teknologi

PSWinCom är en av Norges ledande B2B-leverantörer av mobila lösningar.

PSWinCom har 21 anställda i Oslo och Bergen och redovisade 2013 driftsintäkter på NOK 90,7 miljoner och en EBITDA på NOK 11 miljoner. Företaget har haft en solid växt senare år och förväntar 2014 att nå driftsintäkter på NOK 98,2 miljoner med en EBITDA på NOK 13,5 miljoner.

Link Mobility kommer genom uppköpet av PSWinCom att stärka sin position som den största leverantören av mobila tjänster på den norska marknaden och blir en betydande nordisk leverantör. Genom att kombinera de tekniska plattformarna, operativa resurser, kompetens och affärsmodeller i de två företagen, kommer Link Mobility att positionera sig väl inför vidare utökningar på den snabbt växande marknaden för mobila meddelanden, mobil betalning och mobila sök.

Transaktionsvärdet (enterprise value) på PSWinCom är NOK 85,5 miljoner, baserat på en förväntad EBITDA på NOK 13,5 miljoner. NOK 32 miljoner betalas i kontanter, NOK 25,65 miljoner görs upp i aktier i Link Mobility (baserat på en avtalad pris på NOK 27,50/aktie) och resterande belopp är på kredit som skall betalas senast 36 månader efter övertagning. Säljarkrediten har en ränta på 5% p.a.

Av de totalt 932 727 Link Mobility-aktierna som ska användas i transaktionen, äger Link Mobility idag 307 299. Akterna blev köpta på den öppna marknaden i slutet av oktober 2014 till ett pris på 24 kronor per aktie.  625 428 nya aktier kommer att utges genom en emission riktad mot Stabben AS, som är säljaren av PSWinCom.

Kontantbetalningen kommer delvis att finansieras genom kortsiktiga lån från två av Link Mobilitys aktionärer; Rugz AS och Sevencs AS. Link Mobility lånar NOK 10 miljoner av bägge aktionärerna till en ränta baserad på 3-månaders NIBOR + 5%.

Övertagningen av PSWinCom sker 31 december 2014.

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla
Visa på karta
Visa på karta