Hem / Vem vi är / Fredrik Liljecrantz

Fredrik
Liljecrantz

Director

Mobil: +46 70 269 66 99

E-post: fl@stratema.com

Följ oss på

« Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we`ve been waiting for. We are the change that we seek »

– Barack Obama

back button back button

En del av Stratema siden 2022

Fredrik är civilingenjör och utbildad på KTH i Stockholm. Han har arbetat i konsultbranchen i över 20 år med bland annat affärsutveckling och förvärv av bolag. Inom dessa områden har han haft ledande roller i att bygga, förvärva, och integrera verksamheter. Han har stor förståelse för teknik, strategi och verksamheter samt en förmåga att både se och analysera potentiella synergier. Den senaste rollen var som Head of business Development and M&A IDS vid AFRY (f.d. ÅF) – ett nordiskt ledande konsultbolag inom Design & Engineering. Fritiden tillbringar han helst med familjen i fritidshuset eller med jakt i skogen.