ÅF Norge AS virksomhet i Bodø og Sortland solgt til Rambøll Norge AS

PROSJEKTLEDER

Øyvind Solvang

MANDAT

Salgsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Tekniske konsulenter

ÅF har, med bistand fra Stratema, inngått avtale om å selge sin virksomhet i Bodø og Sortland til Rambøll.

PROSJEKTLEDER

Øyvind Solvang

MANDAT

Salgsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Tekniske konsulenter

ÅF ønsker å fokusere sin virksomhet i de store markedene i Sør-Norge. Rambøll vil ved kjøpet styrke sin posisjon i Bodø og Nord-Norge ytterligere.

Virksomheten omfatter et 20 talls ansatte innen teknisk rådgivning knyttet til VVS- og elektrofagene. Det er avtalt en innmattransaksjon hvor Rambøll overtar ansatte og driftsmidler, samt viderefører oppdragsavtaler og avtaler med underleverandører og samarbeidspartnere.

De ansatte ser positivt på sammenslutningen med Rambøll og vil fortsette sitt virke i Rambølls regi. Virksomheten vil på kort sikt fortsette i samme lokaler, men vil senere bli samlokalisert med Rambølls virksomhet i Bodø.

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

Rejlers kjøper Solvina

07.03.24 | 

Bygg

Solwers kjøper WiseGate

09.01.24 | 

Bygg

Se alle transaksjoner
Vis i kart
Vis i kart