Vitec Software Group AB köper MV-Nordic A/S

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec Software Group AB (publ) kom den 6. juli i enighet om att köpa 100% av akterna i det danska programvaruföretaget MV-Nordic A/S.

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Deras produkt är en branschspecifik programvara inom läs- och skrivsupport i Danmark, Sverige och Norge. Företaget redovisade ifjol en omsättning på MDKK 110 med en EBITDA på ca. MDKK. Betalningen sker kontant med en konvertibel med förtursrätt för aktionärer, efter fullmakt från generalförsamlingen den 24 maj 2017. Stratema representerade köparen i transaktionen.

Läs hela pressmeddelandet från Vitec här.

Läs hela pressmeddelandet från Nasdaq GlobalNewswire här.

Läs hela pressmeddelandet från Reuters här.

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla