Vitec kjøper Visiolink

PROSJEKTLEDELSE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec kjøper det danske programvareselskapet Visiolink

PROSJEKTLEDELSE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec Software Group AB (publ) styrker nok en gang sin nordiske posisjon innen Vertical Market Software ved å kjøpe alle aksjer i det danske programvareselskapet Visiolink Management ApS med datterselskaper, som til sammen har rundt 200 kunder rundt om i Europa.

Visiolink tilbyr et publiseringssystem for digitale versjoner av trykte medier, som aviser og medieselskaper. I dag har Visiolink rundt 200 kunder i 9 europeiske land, der de nordiske landene står for en vesentlig andel av salget. Visiolink-konsernet omsatte for 62,4 millioner svenske kroner i 2019 med et justert EBITDA på 14,9 millioner svenske kroner. Betaling skjer kontant og en konvertibel med løpetid på 36 måneder, som ved full konvertering gir en utvanning av kapitalen på 0,2%. Oppkjøpet forventes å føre direkte til en økning i resultat per aksje for Vitec. Konsolidering skjer fra overtagelsestidspunktet.

– Visiolinks nisje- og høykvalitetsprodukter gir leserne tilgang til e-magasiner og e-magasiner via telefon, nettbrett eller datamaskin. Virksomheten er veletablert og lønnsom og passer godt til vår bedriftskultur. Vi kjøper selskaper for å beholde dem i konsernet og har nøyaktige anskaffelseskriterier som vi jobber for. I dag ønsker vi mer enn 50 nye ansatte hjertelig velkommen til konsernet, sier Lars Stenlund, administrerende direktør Vitec Software Group.

Stratema var rådgivere for Vitec Software Group AB.

Les pressemelding fra Vitec (engelsk)

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

MyKid solgt til Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Se alle transaksjoner