Vitec förvärvar danska programvarubolaget Visiolink

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec Software Group AB (publ) förstärker återigen sin nordiska position inom Vertical Market Software genom att den 30 januari förvärva samtliga aktier i det danska programvarubolaget Visiolink Management ApS med dotterbolag, som tillsammans har cirka 200 kunder runt om i Europa.

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Visiolink erbjuder ett publiceringssystem för digitala versioner av tryckta medier, som exempelvis dagstidningar och riktar sig till mediebolag. I dag har Visiolink cirka 200 kunder i 9 europeiska länder, där de nordiska länderna står för en större del av omsättningen. Visiolink-koncernen omsatte 2019 62,4 MSEK med ett justerat EBITDA-resultat om 14,9 MSEK. Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2019-04-10. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,2%. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

– Visiolinks nischade och kvalitativa produkter ger läsare möjlighet att ta del av e-tidningar och e-magasin via telefon, läsplatta eller dator. Verksamheten är väletablerad och lönsam och passar bra in i vår företagskultur. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen och har noggranna förvärvskriterier som vi arbetar efter. I dag hälsar vi drygt 50 nya medarbetare varmt välkomna till koncernen, säger Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group.

Vill fortsätta utveckla bolaget tillsammans med Vitec

Visiolink grundades 2007 och Jens Funder Berg, CEO, har varit med från start. Bolaget har sitt säte i Århus i Danmark och har över 2 000 tidningar och magasin knutna till sig.

– Jag är glad att se Vitec som ny ägare till bolaget. De känns helt rätt med tanke på sin breda kompetens inom nischade programvaror och marknadsledande position, säger Jens Funder Berg, CEO Visiolink Management ApS.

– Tillsammans med Vitec ser jag stora möjligheter att fortsätta utveckla bolaget här i Århus framöver, säger Jens Funder Berg.

Stratema var rådgivare för Vitec Software Group AB.

Läs pressmeddelandet från Vitec

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla