Vitec kjøper Travelize International AB

PROSJEKTLEDER

Magnus Lövdén

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec kjøper det svenske programvareselskapet Travelize International AB

PROSJEKTLEDER

Magnus Lövdén

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec Software Group AB (publ) forsterker sin nordiske posisjon ytterligere innen markedet for vertikal programvare, ved å kjøpe samtlige aksjer i det svenske programvareselskapet Travelize International AB, med datterselskaper den 3.februar.

Travelize omsatte for 17,1 MSEK med et justert EBITDA-resultat på 4,1 MSEK for regnskapsåret 2020.

Travelize utvikler og drifter et komplett forretningssystem for mindre og middels store reisearrangører, med hovedfokus på markedet i Skandinavia. Den webbaserte programvaren kombinerer booking av reiser, webpublisering og administrasjon. Systemet tilbyr en rekke funksjoner for kundebehandling og betaling, samt markedsføring. Selskapet har ca 300 aktive kunder, med et flertall fra Sverige, Danmark og Norge.

Betaling for oppkjøpet skjer kontant og med en konvertibel med avvikelse fra aksjonærenes forkjøpsrett i samsvar med fullmakt fra generalforsamlingen 23.juni 2020. Konvertibelens løpetid er 36 måneder som ved full konvertering gir en utvanning av kapitalen på 0,1%. Oppkjøpet forventes å resultere direkte i en økning i resultat per aksje for Vitec. Konsolidering skjer fra oppkjøpstidspunktet.

-Travelize leverer avanserte og brukervennlige programvarer med fokus på kundereise. Det er et velfungerende og lønnsomt selskap som passer bra inn i vår forretningsmodell og nordiske selskapskultur. Vi kjøper selskaper for å beholde de i konsernet, derfor er vi veldig nøye med våre oppkjøpskriterier. I dag har vi gleden av å ønske åtte nye ansatte velkommen til konsernet, sier Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group.

Travelize ble grunnlagt i 2001 av Anders Johansson, VD Travelize. Selskapet har avdelinger i Gøteborg og Katrineholm. Datterselskapet Åbergs Datasystem i Katrineholm Aktiebolag, inngår også i Travelize, som en del av selskapet fra 2019.

-Det føles helt riktig med Vitec som nye eiere av Travelize. De har et langsiktig perspektiv og en bred kompetanse innen vertikal programvare, noe som gjør at de forstår vår virksomhet ordentlig. Deres engasjement og årlige investeringer i teknikk og innovasjon skaper gode forutsetninger for videre utvikling av Travelize som kommer våre kunder til gode, sier Anders Johansson, VD Travelize International AB.

Stratema var rådgivere for Vitec Software Group AB.

Les pressemelding fra Vitec (engelsk)

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

MyKid solgt til Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Se alle transaksjoner