Vitec kjøper Scanrate Financial Systems A/S

PROSJEKTLEDER

Christian Krauss Amundsen

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec kjøper det Danske programvareselskapet Scanrate Financial Systems A/S. Selskapet omsatte for 57 millioner SEK med et EBIT-resultat på 25 millioner SEK for regnskapsåret 2021.

PROSJEKTLEDER

Christian Krauss Amundsen

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec Software Group AB (publ) styrker sin nordiske posisjon innen Vertical Market Software, ved å signere en avtale om å kjøpe alle aksjene i det danske programvareselskapet Scanrate Financial Systems A/S. 

Programvareselskapet Scanrate Financial Systems A/S utvikler og leverer programvare for analyse, verdivurdering og risikostyring med fokus på det danske obligasjonsmarkedet. Produktene RIO og Lima muliggjør omfattende beregninger og analyser av alle typer danske obligasjoner og gir en oversikt over eiendeler og gjeld. De rundt 50 kundene er hovedsakelig i Danmark, Storbritannia og Sveits og består av banker, kapitalforvaltere, finansdataleverandører og eiendomsinvestorer. 
 
Før oppkjøpet kan gjennomføres, må det godkjennes av det danske næringslivet («DBA») i henhold til dansk lov Danish Investment Screening Act («DISA»). Dette forventes å ta opptil 90 virkedager. 


Stratema var rådgiver for Vitec Software Group AB (publ).

Les pressemelding

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle