Veitransport AS kjøper Mathisen Renovasjon AS

PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Bygg

MECE Invest AS, som er eier av transportselskapene Veitransport AS og Veikran AS, har ervervet 100 % av aksjene i Mathisen Renovasjon AS.

PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Oppkjøpet styrker Veitransport-gruppens posisjon innen renovasjon og avfallshåndtering.

«Vi er glade for å bli del av en større gruppering» sier Kjell Arne Mathisen, tidligere styreleder i Mathisen Renovasjon. «Dette sikrer selskapet inn i fremtiden i en tid hvor jeg selv har tenkt å trappe noe ned, mens min sønn Lars Erik Mathisen, vil fortsette som leder i bedriften».

Lars Erik Mathisen har stor tro på selskapets muligheter fremover, men understreker viktigheten av å ha en større tyngde som selskap og en større administrasjon for å kunne være en profesjonell leverandør til selskapets store og krevende kunder.

Daglig Leder og Styreleder i Veitransport-gruppen, Jonny Enger, sier han er meget fornøyd med å knytte Mathisen Renovasjon inn i Veitransport-gruppen. Dette sikrer selskapet vekst innen et viktig satsingsområde for Veitransport fremover. Mathisen Renovasjon vil bestå som eget Aksjeselskap, men navnebytte vurderes for å få frem tilknytningen til Veitransport gruppen. Veitransport ønsker å samle all satsingen på renovasjon og avfallshåndtering under dette selskapet.

Veitransport-gruppen, eid av MECE Invest AS, vil med dette bestå av tre selskaper innen henholdsvis landtransport, krantransport og avfallstransport.

Om Mathisen Renovasjon AS

Mathisen Renovasjon AS ble etablert som eget aksjeselskap i 2009 og har store kunder som Norsk Gjenvinning og Romerike Avfallshåndtering (ROAF) på kundesiden. Selskapet har 47 ansatte.

Om MECE Invest AS

MECE Invest AS ble etablert som eier av transportselskapet Veitransport AS, tidligere ERFA Transport AS, i 1994. Selskapet sysselsetter i dag 115 personer i selskapene Veitransport AS og Veikran AS. Forretningsområdene er transport av byggematerialer, avfall og gjenvinning, container samt generelle logistikk tjenester.

Denne transaksjonen i pressen:

http://www.hadeland.net/Nyheter/lokale_nyheter/article7272576.ece
http://www.at.no/transport/item/6263-mathisen-i-veitransport#.U0Tycvkz8QM
http://www.mtlogistikk.no/index.php/godstransport/gods-artikler/item/3183-mathisen-i-veitransport

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

Procuritas kjøper Energima Gruppen

13.05.24 | 

Bygg & Anlegg

Rejlers kjøper Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Anlegg

Solwers kjøper WiseGate

09.01.24 | 

Bygg & Anlegg

Se alle transaksjoner