Veitransport AS köper Mathisen Renovasjon AS

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Bygg

MECE Invest AS, som äger transportföretagen Veitransport AS och Veikran AS, har förvärvat 100% av aktierna i Mathisen Renovasjon AS.

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Bygg

Genom uppköpet stärker Veitransport-gruppen sin position inom branschen för renovation och avfallshantering.

”Vi är glada för att bli en del av en större gruppering” berättar Kjell Arne Mathisen, tidigare Styrelseordförande i Mathisen Renovasjon AS. ”Detta säkrar framtiden för företaget i en tid där jag själv skall trappa ned, medan min son Lars Erik Mathisen, kommer att fortsätta som VD i företaget”. Lars Erik Mathisen har stor tilltro till företagets möjligheter framöver. Han poängterar vikten av att ha en större tyngd som företag med en större administration, för att kunna hävda sig som en professionell leverantör till företagets stora och krävande kunder.

VD och Styrelseordförande i Veitransport-gruppen, Jonny Enger, säger att han är mycket nöjd med att få in Mathisen Renovasjon AS som en del av gruppen. Detta säkrar oss växt inom et viktigt satsningsområde framöver.

Mathisen Renovasjon AS skall fortsätta som ett eget aktiebolag, men ett namnbyte kan bli aktuellt framöver för att knyta företaget tätare till Veitransport-gruppen. Gruppen kommer att samla sin satsning på renovation och avfallshantering under detta företaget.

Veitransport-gruppen, som ägs av MECE INVEST AS, kommer efter transaktionen att bestå av tre bolag inom landtransport, krantransport och avfallstransport.

OM MATHISEN RENOVASJON AS
Mathisen Renovasjon AS etablerades som eget aktiebolag 2009 och har stora företag som Norsk Gjenvinning och Romerike Avfallshåndtering (ROAF) som kunder. Företaget har 47 anställda.

OM MECE INVEST AS
MECE Invest AS etablerades 1994 som ägare av transportföretaget Veitransport AS, tidigare ERFA Transport AS. Bolaget sysselsätter i dag 115 personer genom företagen Veitransport AS och Veikran AS. Affärsområdena är transport av byggmaterial, avfall och återvinning, container-transport och generella logistiktjänster.

LÄS MER OM TRANSAKTIONEN I PRESSEN:

http://www.hadeland.net/Nyheter/lokale_nyheter/article7272576.ece
http://www.mtlogistikk.no/index.php/godstransport/gods-artikler/item/3183-mathisen-i-veitransport

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

Se alla transaktioner
Visa på karta
Visa på karta