Transtema Group kjøper Tessta Connect og Tessta G-Trench

PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Utleie maskiner og verktøy

Transtema inngår avtale om å kjøpe alle aksjene i Tessta Connect og Tessta G-Trench i Norge.

PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Utleie maskiner og verktøy

Transtema Group AB (publ) («Transtema») kunngjør i dag at selskapet har signert en avtale om å kjøpe 100 % av aksjene i Tessta Connect AS og 100 % av aksjene i Tessta G-Trench AS i Norge (samlet referert til som «Tessta Connect») for en innledende kjøpesum på 190 MNOK pluss en potensiell tilleggskjøpspris på maksimalt 210 MNOK.

Tessta Connect er et av Norges ledende selskaper innen service og bygging av telecomnett og har ca. 100 ansatte, selskapet har vært aktivt siden 1988 og har hovedkontor i Oslo. Salget i 2021 utgjorde 413 millioner kroner med en driftsmargin (EBITA) på ca. 10 %. Ledelsen i Tessta Connect vil fortsette å lede selskapet etter oppkjøpet.

Transtema er et av Sveriges ledende selskaper innen design, bygging, drift og vedlikehold av kommunikasjonsnettverk samt tekniske konsulenttjenester for teleoperatører, by-nett, kommuner, kraftselskaper og større selskaper. Transtema leverer også nettverksutstyr, tjenester og produkter innen datalagring samt IoT-løsninger. Transtema ble grunnlagt i 1997.

Etter gjennomføringen av oppkjøpet av Tessta Connect beløper Transtema proformasalg for 2021 seg til ca. SEK 2.100 millioner med en driftsmargin (EBITA) på 8,5 %. Tessta Connect forventes å bidra positivt til Transtema salg og styrke driftsresultatet fra oppkjøpsdatoen.
Oppkjøpet og gjennomføringen forventes fullført i mars 2022.

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

Procuritas kjøper Energima Gruppen

13.05.24 | 

Bygg & Anlegg

Rejlers kjøper Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Anlegg

Solwers kjøper WiseGate

09.01.24 | 

Bygg & Anlegg

Se alle transaksjoner