Transtema Group köper Tessta Connect och Tessta G-Trench

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Bygg

Installation

Transtema ingår avtal om att köpa alla aktier i Tessta Connect och Tessta G-Trench i Norge.

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Bygg

Installation

Transtema Group AB (publ) (”Transtema”) tillkännager idag att företaget har undertecknat ett avtal om att köpa 100 % av aktierna i Tessta Connect AS och 100 % av aktierna i Tessta G-Trench AS i Norge (hädanefter gemensamt kallade ”Tessta Connect”) för en initial köpeskilling om 190 MNOK plus en potentiell ytterligare köpeskilling om maximalt 210 MNOK.

Tessta Connect är ett av Norges ledande företag inom service och byggnation av telecomnät och har ca 100 anställda. Företaget har varit aktivt sedan 1988 och har huvudkontor i Oslo. Försäljningen 2021 uppgick till 413 miljoner kronor (SEK) med en rörelsemarginal (EBITA) på ca 10 %. Tessta Connects ledning kommer fortsätta att leda företaget efter förvärvet.

Transtema är ett av Sveriges ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnätverk samt tekniska konsulttjänster för teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag och större företag. Transtema levererar även nätverksutrustning, tjänster och produkter inom datalagring samt IoT-lösningar. Transtema grundades 1997.

Efter förvärvet av Tessta Connect uppgår Transtemas proformaförsäljning 2021 till cirka 2 100 miljoner kronor (SEK) med en rörelsemarginal (EBITA) på 8,5 %. Tessta Connect förväntas bidra positivt till Transtema försäljning och stärka rörelseresultatet från och med förvärvsdatumet.

Stratema var rådgivare till Transtema Group.
Förvärvet och genomförandet förväntas vara slutfört i mars 2022.

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

Se alla transaktioner
Visa på karta
Visa på karta