Rejlers kjøper KANtech AS

PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Tekniske konsulenter

Rejlers kjøper KANtech og styrker sin posisjon innen jernbane

PROSJEKTLEDER

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Kjøpsoppdrag

BRANSJE

Bygg

Tekniske konsulenter

Rejlers kjøper 100% av aksjene i det norske jernbanetekniske rådgivingsselskapet KANtech AS. KANtech ligger an til en omsetning på ca. 20 MNOK i 2020 med god lønnsomhet.

Oppkjøpet er et ledd i Rejlers vekststrategi og gjør at Rejlers i Norge etablerer et nytt forretningsområde, Infrastructure, og styrker selskapets posisjon i det voksende jernbanemarkedet i Norge.

KANtech er kjent for sin spesialkompetanse innen jernbaneteknikk og større jernbaneprosjekter. Selskapet tilbyr prosjekt- og byggeledelse, samt prosjekteringsledelse og jernbaneteknisk rådgivning. KANtech ble stiftet i 2006 og har kontor i Oslo med 7 medarbeidere samt et nettverk av underkonsulenter. Bane NOR er selskapets største kunde og KANtech har hatt ledende roller i flere større jernbaneprosjekter i mange år.

“Oppkjøpet av KANtech gir Rejlers Norge en sterk posisjon i jernbanemarkedet med mulighet for betydelig vekst i årene framover“ sier Petter Arnesen adm.dir. for Rejlers Norge AS.

”Vi gleder oss til å bli en del av Rejlers og begynne oppbyggingen av en større infrastrukturvirksomhet. Rejlers har de ressursene vi trenger til å støtte opp om en ekspansjon av virksomheten“, sier Martin Algrøy, daglig leder i KANtech.

Overtagelsen av KANtech skjer fra og med 1. januar 2021. Med oppkjøpet styrker Rejlers seg innen Infrastrukturområdet i Norge. Oppbyggingen av forretningsområdet skjer i nært samarbeid med Rejlers svenske forretningsområde innen jernbane, som består av ca. 80 medarbeidere og er en del av divisjonen Industry & Infrastructure.

Stratema var rådgivere for Rejlers AB.

Om KANtech

KANtech er et spesialisert jernbaneteknisk konsulentselskap. Selskapet gir prosjekt- og byggeledelse, samt prosjekteringsledelse og jernbaneteknisk rådgivning. Videre utfører selskapet måletekniske tjenester og feilsøking i jernbanenettet.

KANtech ble grunnlagt i 2006 og har kontorer i Oslo, sysselsetter syv personer og et nettverk av ressurspersoner. Selskapet omsetter for cirka 20 millioner kroner. KANtech har hatt ledende roller i store prosjekter som Samprosjekt Oslo S, Fornyelse Etterstad – Lysaker, Kontaktledning Egersund – Sandnes, Strømmen kollektivtransportterminal. KANtech jobber i hele jernbanenettet i Norge med hovedoperasjoner i Østlandsregionen.

Om Rejlers

Rejlers er en av Nordens ledende teknikkonsulenter. Med vår visjon “Home of the learning minds” som rettesnor, skaper vi en plattform for kontinuerlig læring, utvikling og vekst. Et øket fokus på læring skaper merverdi både for kunder og medarbeidere. Hos oss finnes 2400 engasjerte eksperter med spisskompetanse innen områdene som energi, industri, bygg og infrastruktur. Vi finnes nære våre kunder og har virksomhet i Sverige, Finland, Norge og de Forenede Arabiske Emirater. År 2019 omsatte Rejlers for 2,6 mrd. SEK og B-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.

Team

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle

Bransjerelaterte transaksjoner

Corteco kjøper Viking Entreprenør

25.06.24 | 

Bygg & Anlegg

Procuritas kjøper Energima Gruppen

13.05.24 | 

Bygg & Anlegg

Rejlers kjøper Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Anlegg

Se alle transaksjoner