Transtema Group köper UBConnect

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Bygg

Installation

Transtema Group AB har ingått avtal om att köpa 100 % av aktierna i UBConnect AS.

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Bygg

Installation

Transtema Group AB meddelade den 19 december 2022 att företaget har undertecknat ett avtal om att köpa 100 % av aktierna i UBConnect AS till en initial köpesumma om ca 94 MNOK och potentiell tilläggsbetalning baserat på framtida resultat om maximalt 108 MNOK.

UBConnect levererar design, installation och uppgradering av mobilt nätverk och har 270 anställda. Huvudkontoret ligger i Oslo. Företagets omsättning för 2022 ligger på ca 440 MNOK med en EBITA om 30 MNOK. Ledningen för UBConnect kommer fortsätta att leda företaget och vara starkt delaktig i utvecklingen av mobilsatsningen i Transtema framöver. UBConnect kompletterar Transtema väl i målsättningen om att bli totalleverantör i Norge och med ytterligare potential vad gäller utveckling och drift av mobila nätverk i Norden.

Transtema är ett av Nordens ledande företag inom design, byggnation, drift och underhåll av kommunikationsnät för teleoperatörer, fiberföretag, myndigheter, kraftbolag och större företag. Företaget grundades 1997 och har sedan dess vuxit till en fullskalig leverantör i Norge och Sverige med över 1 200 anställda fördelade på nästan 100 orter. När köpet av UBConnect är genomfört kommer proformaomsättningen för Transtema Group uppgå till 2 900 MSEK (baserat på siffrorna för Q3 2022).

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

Procuritas förvärvar Energima-koncernen

13.05.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Rejlers förvärvar Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Solwers förvärvar WiseGate

09.01.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Se alla transaktioner