Renta Yhtiöt OY köper Flexleie AS

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Bygg

Uthyrning maskiner och verktyg

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Bygg

Uthyrning maskiner och verktyg

Finska Renta Yhtiöt Oy (www.renta.com) ingick 5 oktober 2018 avtal om köp av 100% av aktierna i den norska uthyrningsfirman Flexleie AS.

Bolaget ägs av AS Atlantis Vest tillsammans med nyckelpersoner i företaget. Efter uppköpet förväntas omsättningen i Renta-koncernen 2018 att bli ca. NOK 1,4 miljarder.

Flexleie etablerades 2002 och har sin verksamhet i Nordnorge, Oslo-regionen och på Vestlandet. Företaget har nyligen också etablerat en avdelning i Sverige. Flexleie har huvudkontor i Bergen och totalt sex avdelningar med en stark lokal förankring. Omsättningen förväntas 2018 att bli NOK 120 miljoner. Flexleie hyr ut maskiner och utrustning till ett brett spektrum av kunder inom bygg- och anläggningssektorn och har specialiserat sig på infrastrukturprojekt.

”Uppköpet av Flexleie är Rentas första steg i den norska expansionen och ger oss en ingång till den viktiga maskin- och utrustningsmarknaden i Östersjöregionen. Flexleie är ett utmärkt företag och vår ambition är att, med Flexleie som utgångspunkt, etablera oss som en landstäckande aktör i Norge.” berättar Kari Aulasmaa, koncernchef i Renta Group.

När transaktionen är genomförd kommer Flexleie att fortsätta sin verksamhet som ett självständigt bolag i Renta-koncernen. Verkställande direktör, Kato Stien och andra nyckelpersoner i Flexleie kommer att vara kvar i sina existerande positioner och blir minoritetsägare i Renta Group Oy.

Stratema representerade Renta i transaktionen.

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

Procuritas förvärvar Energima-koncernen

13.05.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Rejlers förvärvar Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Solwers förvärvar WiseGate

09.01.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Se alla transaktioner