14.09.23 | Nyheter

Stratema har tilldelats Great Place to Work certifiering för 2023/2024

Att bli certifierad med Great Place to Work för andra året på rad är ett tydligt bevis på att vi tar arbetsmiljön på allvar i Stratema.

Vi ska inte bara leverera de bästa tjänsterna inom M&A och ha de mest nöjda kunderna. Vi har också ett mål att ha de bästa människorna i laget. För att vinna kampen om att attrahera de bästa talangerna i branschen är det viktigt att kunna erbjuda en meningsfull arbetsdag i en god och säker arbetsmiljö. Det gör vi bland annat genom närhet och samspel mellan medarbetarna och ledningen. Det är en viktig del av våra värderingar och vår affärsidé. Vi förstår vikten av att synas och höras i det dagliga arbetet och hos oss får alla möjlighet att yttra sig när viktiga beslut ska tas. Vi menar att denna interaktion skapar ägarskap, innovation, förtroende och kreativitet. Det hjälper till att främja en teambaserad prestationskultur. Det är positivt för oss som jobbar på Stratema, och det visar sig också på den höga kvaliteten vi levererar till våra kunder.

Great Place to Work är ett globalt ledande konsult- och analysinstitut som i över 30 år har hjälpt organisationer med att identifiera, skapa och upprätthålla framstående arbetsplatser. Certifieringen bygger på en undersökning gjord bland Stratemas medarbetare. De har fått besvara en mängd frågor kring allt från arbetsklimat och hur kommunikationen mellan ledning och anställda fungerar, till om man känner stolthet för sin arbetsplats eller upplever sig vara diskriminerad på grund av ålder, kön och etnicitet. Certifieringen gäller i ett år och förnyas årligen genom nya undersökningar.

Resultaten från undersökningen blir utgångspunkt för det fortsatta arbetet vi gör för att skapa en bra vardag för våra medarbetare, i en inkluderande, anpassningsbar och god arbetsmiljö. Vi är stolta och glada över förnyelsen av vår certifiering som Great Place to Work.

Relaterade artiklar

Se alla