14.09.23 | Nyheter

Stratema sertifisert som Great Place To Work 2023/2024

Å bli sertifisert for andre år på rad med Great Place to Work, er et tydelig bevis på at vi i Stratema tar arbeidsmiljøet på alvor.

Stratema skal ikke bare levere de beste tjenestene innenfor M&A og ha de mest fornøyde kundene. Vi har også et mål om å ha de beste menneskene med på laget. For å vinne frem i konkurransen om å tiltrekke oss de beste talentene i bransjen, er det viktig å kunne tilby en meningsfull arbeidshverdag med et trygt og godt arbeidsmiljø. Dette gjør vi blant annet gjennom nærhet og samhandling mellom de ansatte og ledelsen. Det er fundamentert som en del av våre verdier og vår forretningsidé. Vi forstår viktigheten av å bli sett og hørt i arbeidshverdagen, og hos oss har alle et ord med i laget når viktige beslutninger skal tas. Vi mener at dette samspillet skaper eierskap, innovasjon, tillit, kreativitet, og er med å fremme en team-basert prestasjonskultur. Dette er både positivt for oss som jobber i Stratema, og det vises på kvaliteten av arbeidet vi leverer til våre kunder.

Great Place to Work er et globalt ledende konsulent- og analyseinstitutt som i over 30 år har hjulpet organisasjoner med å identifisere, skape og opprettholde fremragende arbeidsplasser. Sertifiseringen er basert på en spørreundersøkelse blant Stratemas medarbeidere. De ansatte har besvart en rekke spørsmål om alt fra arbeidsmiljø og hvordan kommunikasjonen mellom ledelse og ansatte fungerer, til om man er stolt over sin arbeidsplass eller opplever å være diskriminert på basis av alder, kjønn eller etnisitet. Sertifiseringen er gyldig i ett år, og fornyes årlig gjennom ny måling.

Resultatene vi får fra våre ansatte blir utgangspunktet for det videre arbeidet vi gjør med å skape et inkluderende, engasjerende og godt arbeidsmiljø for våre ansatte. Vi er stolte og glade for fornyelsen av vår sertifisering som Great Place to Work for 2023/2024.