24.03.22 | Intervju

– Til syvende og sist handler det om tillit

I 2019 begynte Christian som analytiker i Stratema. Det var tydelig at han raskt ville avansere innen firmaet. Og hvorfor skulle vi hindre ham?

 

”På min forrige arbeidsplass i Danmark jobbet jeg også med M&A. Men der lå fokus på salgsdelen. Det var faktisk i forbindelse med en transaksjon at jeg traff Lars i Stratema, som representerte kjøpersiden. Jeg hadde jobbet i Danmark i sju år og ville hjem til Norge igjen, så det passet meg svært bra å få et tilbud fra Stratema, ikke minst fordi Stratema jobber med både kjøper- og selgersiden.

At det ikke er et veldig stort firma passer meg også bra. Her er man nær ledelsen. Det synes jeg nok er en av fordelene med Stratema for oss som jobber her. Du får ta ansvar på ordentlig, men samtidig vet du at det alltid er noen i nærheten som kan gi deg støtte og veiledning. I et slikt miljø utvikles man raskt. Noe av det morsomste med jobben er at man lærer så mye, særlig siden jeg jobber innen teknologidelen. For teknologi finnes jo i prinsippet i alle bransjer. Den ene dagen kan det dreie seg om å utdype forståelsen av teknologi innen finansbransjen, mens man neste dag lærer mer om drivkrefter og muligheter for bedrifter innen helse og omsorg. Så det å være velinformert er selvfølgelig et viktig aspekt. Men det er ikke nok. Du må også ha noen sosiale ferdigheter. Og det er vel det som ligger i kjernen av M&A – å få partene til å forstå hverandre og ville fortsette å jobbe sammen. Der tror jeg at vi i Stratema fungerer som et meget bra smøremiddel når vi er på vårt beste. At vi får mennesker til å stole på hverandre. Det synes jeg er virkelig interessant. Du kan ha massevis av advokater som skriver hyllemetere med detaljerte dokumenter om alle tenkelige scenarier. Men til syvende og sist handler det om tillit.»

Relaterte artikler