Watchcom AS solgt til Combitech AB

PROSJEKTLEDER

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Salgsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

Security & Infrastructure

Combitech, et ledende selskap innen teknisk konsulentvirksomhet i Norden erverver aksjemajoriteten i Cyber Security selskapet Watchcom. Til sammen blir selskapene en sterk nordisk aktør som er ledende på Cyber Security.

PROSJEKTLEDER

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Salgsoppdrag

BRANSJE

Teknologi

Security & Infrastructure

Combitech som er et selvstendig selskap innen forsvars- og sikkerhetskonsernet Saab med hovedkontor i Sverige, blir hovedeier i Watchcom Security Group AS gjennom kjøp av 51,11 % av aksjene i selskapet.

En opsjon på å kjøpe de resterende aksjene i løpet av de neste to årene er en del av avtalen.  Watchcom er en norsk leverandør av konsulenttjenester innen Cyber Security. Selskapet er basert i Oslo og har 28 ansatte. Watchcom driver også Paranoia, en av Nordens største sikkerhetskonferanser som samler flere hundre deltakere hvert år.

– Dette oppkjøpet er helt i tråd med vår strategi om å vokse i Norden og å styrke vår posisjon som ledende innen Cyber Security i Norden. Watchcom er en velrenommert leverandør med meget høy kompetanse innen eksempelvis sikkerhetsovervåkning, sikkerhetsbevissthet, sikkerhetstester og kursing. Sammen blir vi en sterk nordisk aktør med et helhetstilbud innen Cyber Security med muligheten til å levere til større private og offentlige kunder på et nordisk nivå.

Stratema var rådgivere for eieren i Watchcom i salgsprosessen.

Pressemelding Watchcom
Artikkel digi.no

Kontaktpersoner

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Bransjerelaterte Transaksjoner

Se alle
Vis i kart
Vis i kart