07.12.22 | Nyheter

Stratema sertifisert som Great Place To Work 2022/2023

Great Place To Work er et internasjonalt konsulentfirma som er spesialisert innen medarbeiderundersøkelser, og som de siste 30 årene har gjennomført slike årlige undersøkelser av 19,8 millioner medarbeidere fra over 10 000 foretak og organisasjoner i 106 land.

Sertifiseringen er basert på en spørreundersøkelse blant Stratemas medarbeidere, som har besvart en rekke spørsmål om alt fra arbeidsmiljø og hvordan kommunikasjonen mellom ledelse og ansatte fungerer, til om man er stolt over sin arbeidsplass eller opplever å være diskriminert på basis av alder, kjønn eller etnisitet. En gjennomsnittsscore på minst 70 % er påkrevet for sertifisering av et foretak. Sertifiseringen er gyldig i ett år.

”Det er naturligvis veldig moro å oppnå denne sertifiseringen, og en bekreftelse på at vi arbeider på riktig måte. En viktig grunn til at vi oppfylte sertifiseringskravene – og i mange tilfeller lå over gjennomsnittet – var at det er våre medarbeidere, og ikke ledelsen, som bestemmer hvordan vi skal jobbe. Dette er en nokså uvanlig arbeidsmåte i finansbransjen. Hos Stratema er dette en del av forretningsideen vår. Det betyr at vi interesser oss for problemstillinger som mange andre i vår bransje antakelig ikke er så opptatt av. Sertifiseringen er naturligvis av verdi når vi rekrutterer nye medarbeidere, og det gleder oss at dette er noe våre kunder også er opptatt av, da mange av dem også er sertifisert. Og vi må jo si oss godt fornøyd med at vi oppnådde den høyeste poengsummen som noen gang er tildelt et norsk foretak. Denne utmerkelsen styrker også vår motivasjon til å jobbe for at Stratema skal fortsette å være en god arbeidsplass”, sier Dave Sandberg, Partner & Head of Technology.