22.08.23 | Rapporter

Markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor Q2-2023

Rapporten inneholder de siste transaksjonene innenfor nordisk teknologisektor fra 2. kvartal 2023, med fokus på små og mellomstore selskaper.

Det er en betydelig økning i antall transaksjoner som ble utført 2. kvartal 2023, sammenlignet med 1. kvartal 2023 innenfor teknologisektoren. Tallene i Q2 er på samme nivå som Q4 i 2022. Public Micro Cap IT-konsulentselskaper har sett en bedring siden krigen mellom Russland og Ukraina startet, mens Public Micro Cap Saas- selskaper fortsatt har en vei å gå, ettersom investorer fortsatt er risikovillige når det gjelder vekstinvesteringer. Det er stabil aktivitet i programvaremarkedet, med Q2 2023 litt over LTM-nivå, og totalt 48 transaksjoner utført i perioden. Etter en treg start på året kom IT-tjenester og rådgivning tilbake til 2022-nivåer i 2. kvartal 2023. M&A nivået økte med 65% sammenlignet med 1. kvartal 2023. Det er sterk konkurranse i det nordiske vertikale programvaremarkedet, med vertikal programvare som utgjør en stor andel av totale M&A programvaretransaksjoner.

Stratemas kvartalsrapport om M&A-markedsutsikter innen den nordiske teknologisektoren er bygget på vår omfattende transaksjonsdatabase og våre egenutviklede M&A-indekser for denne regionen. Tallene gjenspeiler vårt kontinuerlige, grundige analysearbeid og dype forståelse av sektoren.

Q2-2023

Stratemas Nordic Tech M&A Outlook Report

Last ned