2. kvartalsrapport om markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor

2. kvartalsrapport om markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor
back button back button

Rapporten inneholder de siste transaksjonene innenfor nordisk teknologisektor fra 2. kvartal 2023, med fokus på små og mellomstore selskaper.

Det er en betydelig økning i antall transaksjoner som ble utført 2. kvartal 2023, sammenlignet med 1. kvartal 2023 innenfor teknologisektoren. Tallene i Q2 er på samme nivå som Q4 i 2022. Public Micro Cap IT-konsulentselskaper har sett en bedring siden krigen mellom Russland og Ukraina startet, mens Public Micro Cap Saas- selskaper fortsatt har en vei å gå, ettersom investorer fortsatt er risikovillige når det gjelder vekstinvesteringer. Det er stabil aktivitet i programvaremarkedet, med Q2 2023 litt over LTM-nivå, og totalt 48 transaksjoner utført i perioden. Etter en treg start på året kom IT-tjenester og rådgivning tilbake til 2022-nivåer i 2. kvartal 2023. M&A nivået økte med 65% sammenlignet med 1. kvartal 2023. Det er sterk konkurranse i det nordiske vertikale programvaremarkedet, med vertikal programvare som utgjør en stor andel av totale M&A programvaretransaksjoner.

Stratemas kvartalsrapport om markedsutsikter for M&A i nordisk teknologisektor er basert på vår egen omfattende transaksjonsdatabase og våre egenutviklede M&A-indekser for nordisk teknologisektor. Tallene gjenspeiler vår omfattende løpende analysevirksomhet og dybdeforståelse av denne sektoren.

Vil du ha rapporten tilsendt på e-post:

* Ved å sende inn din e-postadresse godtar du at vi sender deg nyhetsbrev. Les mer om hvordan vi håndterer dine personverndata her.