Vitec förvärvar svenska programvarubolaget Appva AB

PROJEKTLEDARE

Magnus Lövdén

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Vitec Software Group AB (publ) förstärker sin nordiska position inom Vertical Market Software, genom att den 17 juni förvärva samtliga aktier i det svenska programvarubolaget Appva AB.

PROJEKTLEDARE

Magnus Lövdén

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

SaaS & Software

Bolaget omsatte 22,9 MSEK med ett justerat EBIT-resultat om 2,1 MSEK för räkenskapsåret 2019.

Appva AB tillhandahåller produkten Medication and Care Support System, MCSS, som är ett system för mobil och digital signering av medicinering inom kommunal omsorg. Produkten lanserades 2012 och används av cirka 100 kunder i Sverige, varav de flesta är kommuner.

MCSS erbjuder kunden en rad funktioner som möjliggör ett modernt arbetssätt, vårdpersonal kan exempelvis via surfplatta, smartphone eller dator registrera och signera mediciner till vårdtagare och på ett tryggt och säkert sätt registrera varje enskild vårdinsats.

Betalning sker kontant och med en konvertibel med avvikelse från aktieägares företrädesrätt i enlighet med bemyndigande från årsstämma 2019-04-10. Konvertibelns löptid är 36 månader som vid full konvertering ger en utspädning av kapitalet på 0,1 %. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie för Vitec. Konsolidering sker från förvärvsdatum.

– Appva levererar verksamhetskritisk programvara med användarupplevelse och utföraruppdrag i fokus, vilket innebär stor kundnytta. Bolaget är mycket lönsamt och välskött med en verksamhet som passar bra in i vår affärsmodell och företagskultur. Vi förvärvar bolag för att behålla dem i koncernen, därför är vi alltid noggranna med våra förvärvskriterier. I dag hälsar vi ett 20-tal nya medarbetare varmt välkomna till oss, säger Lars Stenlund, CEO Vitec Software Group.

Appva grundades 2011 och bolaget har i dag verksamhet i Göteborg och Stockholm.

– Jag har lärt känna Vitec som en robust företagsgrupp med mycket god förståelse för vad det innebär att utveckla och leverera verksamhetskritisk mjukvara till offentlig verksamhet. Med Vitec som ägare vet jag att Appvas långsiktighet kommer att bestå, vilket gör oss till en trygg och säker leverantör idag och i framtiden. Det har varit avgörande för Appvas grundare och ägare, säger Ulrika Kjellberg, CEO Appva AB.

Stratema var rådgivare för Vitec Software Group AB

Läs pressmeddelandet från Vitec

Kontaktpersoner

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla
Visa på karta
Visa på karta