Ledningen i Ferrometall AS köper 40% av aktierna

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Bygg

En av grundläggarna av Ferrometall AS, Tor Sverre Bjørnæs, och hans familjeägda holdingbolag Leadenhall Metals Holding AS säljer sin 40% ägarandel i Ferrometall AS till företagsledningen

PROJEKTLEDARE

Morten Rye Pedersen

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Bygg

Detta har varit en naturlig utveckling som en följd av det generationsskifte som har skedd i Ferrometall i loppet av de senare åren.

Ferrometall AS etablerades 2010 genom en sammanslagning av Trønderstål AS och Leadenhall Metals AS. De ursprungliga ägarna över tid sålt aktieandelar i Ferrometall till två centrala nyckelpersoner i företaget, Vegard Holmen och Rune Humlebekk. Genom den sista transaktionen förvärvade Holmen och Humlebekk resterande 40% av aktierna och äger nu tillsammans 100% av företaget.

Ferrometall AS är en norsk grossistverksamhet av stål och metaller. Företaget har etablerat sig som en betydande leverantör av stål- och metallprodukter till den norska bygg- och anläggningsbranschen. Verksamheten har under senare år haft en väldigt positiv utveckling, både vad gäller omsättning och resultat. Med goda och långsiktiga leverantörsförhållanden, effektiv logistik och fokus på hög servicegrad med korta ledtider, har företaget etablerat sig som en solid och stabil leverantör till stora och mellanstora aktörer i bygg- och anläggningsbranschen.

Stratema har representerat säljaren, Leadenhall Metals Holding AS, i denna transaktionen.

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

Procuritas förvärvar Energima-koncernen

13.05.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Rejlers förvärvar Solvina

07.03.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Solwers förvärvar WiseGate

09.01.24 | 

Bygg & Infrastruktur

Se alla transaktioner