Digisys sålt till Visolit

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

IT & Cloud Services

PROJEKTLEDARE

Lars Stenvold Wik

MANDAT

Köpsuppdrag

BRANCHE

Teknologi

IT & Cloud Services

Visolit AS har ingått avtal om köp av aktierna i Digisys AS och Digisys Drift 24 AS, som är en norsk leverantör av IT-drift, cloud-tjänster, konsulentverksamhet och lösningsbaserad försäljning mot den norska SMB-marknaden.

 

I linje med ökande digitalisering, komplexa leveranser, olika teknologier och en önskan att vare en ”one-stop-shop” för sina kunder har Digisys vuxit kraftigt efter starten för 10 år sedan, både organiskt och genom uppköp av bland andra Multidata och Blatt Data.

Digisys har en produkt- och tjänsteportfölj som har utvecklat sig över tid, med flera långsiktiga kundförhållanden bland små och mellanstora företag. Digisys AS och Digisys Drift 24 AS redovisade 2017 en omsättning på 113 MNOK och resultat före skatt på 8,6 MNOK.

Genom uppköpet förstärker Visolit sin portfölj med djup och omfattande kompetens inom både traditionella och hybrida cloud-lösningar. Detta blir ett gott komplement till Visolits starka kunskapsmiljöer och passar med den ökade fokus företaget har på rådgivning och användning av framtida driftsplattformar. Eksisterande kunder hos både Visolit och Digisys får genom uppköpet tillgång ett ännu bredare tjänsteutbud.

Köpet av Digisys är ett komplement till tidigare uppköp, bland annat av integrationsmiljön iBiz i mars 2018.

Besök hemsidan för Visolit här.

Team

Kontakta oss gärna för mer information

Branchrelaterade transaktioner

Se alla

Branchrelaterade transaktioner

MyKid sålt till Hawk Infinity

12.06.24 | 

Teknologi

Evercom blir en del av ECIT

11.10.23 | 

Teknologi

Se alla transaktioner